Lợi ích đánh giá bảo mật sơ bộ

Những câu hỏi này sẽ cung cấp thông tin cực kì quan trọng  để phát triển hoạt động an ninh vững chắc, tuy nhiên nghiên cứu gần đây của IDC cho thấy nhiều tổ chức không có các giải pháp hoặc nguồn lực phù hợp để giải quyết các vấn đề an ninh quan trọng, bao gồm:

  • Hiểu hành vi của người sử dụng và các mô hình kinh doanh mới (mạng internet, điện thoại di động, xã hội, và điện toán đám mây).
  • Phân bổ ngân sách chuẩn và các chuyên gia lành nghề để xử lý các thách thức an ninh mạng hiện tại cũng như tương lai.
  • Cập nhật quy trình bảo đảm an ninh mạng để giảm thiểu thời gian giữa phát hiện và ứng phó.
  • Lập thời gian biểu chéo cho các nhóm chức năng để chuẩn bị, thử nghiệm và phối hợp.

Tất cả cần phải được xem xét, một chiến lược đảm bảo an toàn thông tin tốt đòi hỏi phải có kế hoạch chu đáo và được đánh giá liên tục. Hãy để chúng tôi hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp bạn đang ở đâu trong công tác bảo mật.

LIÊN HỆ NGAY
X

SURVEY VIETSUNSHINE

Name:
Phone:
Email:
Position:
Company:

I.Thông tin chung

01. Tổ chức của quý vị thuộc lĩnh vực nào?

02. Tổ chức của quý vị có khoảng bao nhiêu nhân viên sử dụng máy tính?

II.Chi phí đảm bảo ATTT

03. Trong năm 2017 ngân sách danh cho CNTT là bao nhiêu?

04. Trong năm 2017, chi tiêu cho ATTT của tổ chức tăng hay giảm so với năm trước?

III.Về ATTT

05. Tổ chức của quý vị có cán bộ chuyên trách hoặc bán chuyên trách về ATTT không?

06. Tổ chức của quí vị có dự định thuê ngoài (out-source) các dịch vụ về đảm bảo an toàn thông tin không?

Nếu “có” thì vui lòng trả lời các câu sau (đánh dấu vào ô tương ứng):

07. Tổ chức của quí vị thực hiện kiểm tra, đánh giá ATTT theo hình thức nào?

Hình thức thực hiện

Nội dung đánh giá ATTT

08. Trong triển khai dự án Phát triển ứng dụng CNTT, khi xây dựng hệ thống, quý vị có được tư vấn, thẩm định, thẩm tra riêng về ATTT của hệ thống không ?

Nếu “có” thì vui lòng trả lời các câu sau (đánh dấu vào ô tương ứng)

Nếu trong vòng 1 năm sau khi đưa hệ thống vào sử dụng đã có nhu cầu đầu tư bổ sung để đảm bảo ATTT thì vì lý do nào? (nếu không thì bỏ qua)

09. Theo như quản trị hệ thống của tổ chức quý vị (hay chính là quý vị), tổ chức của quý vị đang sử dụng các công nghệ đảm bảo ATTT nào?

Nhóm bảo vệ dữ liệu bằng mật khẩu, mật mã (8 giải pháp)

Nhóm kiểm soát truy cập (4 giải pháp)

Nhóm kiểm soát truy cập (4 giải pháp)

Nhóm công cụ dò quét điểm yếu, quản lý bản vá ATTT (3 giải pháp)

Nhóm giải pháp quản lý log-file, sự kiện & sự cố ATTT (2 giải pháp)

10. Vấn đề khó khăn nhất quý vị gặp phải trong việc thực thi bảo vệ an toàn cho hệ thống thông tin là gì?