NỀN TẢNG CỦA DIGITAL GUARDIAN

Trong hơn một thập kỷ, Digital Guardian đã chứng minh được vai trò của mình

trong việc bảo vệ dữ liệu.

 • Data Loss Prevention

  Vi phạm là không thể tránh khỏi, nhưng mất dữ liệu thì không

  Read more

 • Data Visibility and Control

  Giúp bạn tìm ra vị trí, nguy cơ của dữ liệu nhạy cảm và tạo ra các phương thức bảo vệ.

  Read more

 • Advanced Threat Protection

  Giải pháp đầu tiên và duy nhất bảo vệ dữ liệu khỏi mọi sự cố.

  Read more

 • Network Data Loss Prevention

  Bảo vệ dữ liệu quan trọng trong khi di chuyển.

  Read more

 • Cloud Data Protection

  Chuyển doanh nghiệp của bạn lên Cloud, duy trì và kiểm soát dữ liệu

  Read more

 • Digital Guardian Management Console

  Quản lý, kiểm soát và báo cáo từ với bảng điều khiển

  Read more

 • Discovery Data Loss Prevention

  Xác định vị trí, phân loại và xử lý dữ liệu quan trọng

  Read more

 • Digital Guardian Add-On Modules

  Nâng cao và mở rộng chương trình bảo vệ dữ liệu của bạn

  Read more

Why Digital Guardian 

Data Protection Product Platform

Product Platform for Data Loss Prevention (DLP) and Advanced Threat Protection

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM DIGITAL GUARDIAN TẠI VIỆT NAM

Thông tin chi tiết về  Digital Guardian, vui lòng liên hệ Product Manager: Luong Bui, Email: luong.bui@vietsunshine.com.vn