Các dòng sản phẩm HPE Networks

 • AccessPoints

  Đim truy cp không dây 802.11ac HPE Aruba cung cp hiu năng siêu Wi-Fi – có th được trin khai dưới dng qun lý bi b điu khin hoc không có b điu khin. Các Access Point Wave 2  mi nht cung cp tc đ 11ac nhanh vi tc đ kết ni đa năng HPE Smart Rate đ tăng cường hiu năng mng trong các môi trường mt đ cao

  Read more

 • B điu khin mng không dây di đng

  HPE Aruba cung cp dch v mng tp trung, dch v IP, kim soát an ninh và chính sách an ninh, và nn tng nhn biết ng dng. Chúng có th được trin khai như các cng ti chi nhánh, b tp trung VPN, WIPS / WIDS và các b theo dõi sóng ph tn, và tường la trng thái vi b lc ni dung tích hp

  Read more

 •  

  Gii pháp qun tr mng

  Các gii pháp qun tr mng ca HPE Aruba cung cp kh năng hin th chi tiết và phân tích tiên đoán cho các doanh nghip qui mô nh đến các doanh nghip ln – cc b hoc trên đám mây

  Read more

 • Gii pháp kim soát truy cp mng

  Mobile và IoT đang thay đi cách chúng ta nghĩ v NAC. Hãy thc hin theo tiến trình 3 bước ca HPE Aruba đ xác đnh thiết b, thc thi chính sách và bo v mng

  Read more

 • B chuyn mch

  cung cp kh năng đáp ng nhanh nhn, m rng chuyn đi cho cơ s mng di đng  và chi nhánh – t vùng bên ngoài  đến vùng ct lõi bên trong. Thiết b chuyn mch HPE Aruba mang li hiu năng và đ tin cy cho các h thng mng di đng

  Read more

Nn tng HPE Networks

Access Point
Trong nhà

 • AP-300 Series:  Access Point Aruba 300 Series Wave 2  cung cp hiu sut cao và tri nghim người dùng tuyt vi cho môi trường mt đ trung bình.
 • AP-310 Series: Access Point Aruba 310 Series cung cp tc đ d liu gigabit nhanh nht và tri nghim người dùng tuyt vi cho các thiết b di đng, thiết b Internet of Things (IoT) và các ng dng trong môi trường văn phòng dày đc.
 • AP-320 Series: Dòng Ultra-fast 320 series 802.11ac Wave 2 AP mang đến hiu năng cao nht trong môi trường mt đ cao
 • AP-330 Series: Access Point Aruba 330 Series cung cp tc đ d liu gigabit nhanh nht và tri nghim người dùng tuyt vi cho các thiết b di đng và ng dng trong mt môi trường làm vic k thut s. Được thiết kế vi cng HPE Smart Rate tích hp đ tăng  tc Ethernet  đến 5Gbps

Ngoài tri

 • AP-270 Series: Thiết kế sáng to và thm m, các AP-270 ngoài tri  cung cp hiu sut Wi-Fi 802.11ac nhanh và đáng tin cy trong mi điu kin thi tiết.
 • AP-360 Series: Access Point 360 Series 802.11ac Wave 2 đa chc năng cung cp kết ni không dây hiu qu cho các thiết b di đng và IoT trong các môi trường giáo dc, doanh nghip, bán l và công nghip.

B điu khin mng không dây 

 • 7000 Series: Ti ưu hóa các dch v đám mây và bo v các ng dng doanh nghip ti các văn phòng chi nhánh đng thi đ đáp ng  cho cơ s h tng mng. Nó kết hp các dch v  mng WAN toàn din, không dây và có dây , h tr 24 cng Ethernet và 64 AP và các tính năng tường la trng thái sn có, VPN an toàn , Và qun lý mi đe da bng b lc ni dung đ gim nghn thông tin  và s lượng thiết b cho mi v trí.
 • 7200 Series: Ti ưu hóa cho 802.11ac, dòng sn phm 7200 có b x lý trung tâm vi tám lõi CPU đ h tr hơn 32.000 thiết b và thc thi chính sách tường la trng thái tc đ 40 Gbps. Mc đ hin th mi được cung cp bi công ngh AppRFTM cho phép nhà qun tr  xem các ng dng ca người dùng, ưu tiên và kim soát truy cp da trên chính sách.

 H thng qun trị – Network Management

 • HPE Aruba Central:  Dch v qun tr đám mây, cho phép qun lý và giám sát h thng mng  có dây và không dây mt cách an toàn. Vi giao din người dùng d s dng được thiết kế cho các mc đ chuyên môn khác nhau, và tính năng Zero Touch Provisioning cho phép IT gi các thiết b Aruba Instant Access Point và switch  đến các văn phòng chi nhánh không có IT đ kích hot và cu  hình vi thao tác đơn gin là ch cn cp ngun cho thiết b
 •  HPE Aruba Airwave: Vi s phát trin ca các thiết b di đng và IoT kết ni vào mng doanh nghip, nhà qun tr cn các công c chi tiết hơn và sâu hơn đ xem cách mà h thng mng đang hot đng như thế nào. Vi Aruba AirWave, nhà qun tr có th xác đnh các vn đ trước khi có s gián đon đi vi kết ni, cht lượng ng dng và phm vi ph sóng RF. Đây là nn tng qun lý mng mnh m nht cho cơ s h tng có dây và không dây ca nhiu nhà cung cp

 Kim soát truy cp mng – Network Access Control

 • HPE Aruba ClearPass:  thc hin theo tiến trình 3 bước ca HPE Aruba đ xác đnh thiết b, thc thi chính sách và bo v mng
 •  Nhn dng thiết b đang được s dng, s lượng , nơi h đang kết ni và h điu hành nào được h tr
 • Thc thi các chính sách chính xác cung cp quyn truy cp ca người dùng và thiết b phù hp, bt k người dùng, loi thiết b hoc v trí
 • Bo v tài nguyên thông qua vic kim soát chính sách đng và khc phc các mi đe da thc s m rng đến các h thng ca bên th ba

 Thiết b chuyn mch – Switches

 •  Thiết b chuyn mch Aruba: Các gii pháp có dây hàng đu trong ngành có kh năng m rng và linh hot cho kết ni không dây vi công ngh Multi-gigabit HPE Smart Rate
 • Thiết b chuyn mch HPE FlexNetwok : Gii pháp ct lõi có th m rng vi hiu năng, bo mt và qun lý d dàng đ kết hp d liu mt cách nhanh chóng và tăng cường s hp tác ca người dùng
 • Thiết b chuyn mch cho Data Center : Chuyn sang mng lưới đin toán đám mây    chuyn đi nhanh chóng theo tc đ ca ng dng kinh doanh, đng thi loi b thi gian ngng hot đng và ngng s dng ng dng trong trung tâm d liu

 VietSunshine là nhà phân phối chính thức các sản phẩm mạng HPE  tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết v sn phm HPE vui lòng liên h Mr. Thanh Nguyen, email: thanh.nguyen@vietsunshine.com.vn