BỘ GIẢI PHÁP CỦA MICROFOCUS

 

 • Identity & Access
  Management

  Giải pháp quản lý và nhận diện danh tính truy cập hệ thống

  Read more

 • Security
  Management

  Giải pháp Giám sát các hành động và sự kiện trong hệ thống

  Read more

 • IT Operations
  Management

  Giải pháp Quản lý và vận hành hệ thống tập trung

  Read more

 • Disaster
  Recovery

  Giải pháp bảo vệ và dự phòng dữ liệu

  Read more

 • Workload
  Migration

  Giải pháp tự động chuyển đổi ứng dụng đa nền tảng

  Read more

 • Unified Communications
  / VoIP

  Giải pháp hội thoại VoIP

  Read more

Đứng đầu Gartner 2017 về IGA (Identity Governance and Administration)

Giải pháp nhận diện và quản trị danh tính.

 

MicroFocus IGA quản lý nhận dạng số và quyền truy cập qua nhiều hệ thống. Để thực hiện việc này, các công cụ IGA tổng hợp và tương quan dữ liệu nhận dạng và quyền truy cập khác nhau được phân phối trong toàn cảnh quan công nghệ thông tin để tăng cường kiểm soát truy cập của người dùng.

Dữ liệu tổng hợp này đóng vai trò là cơ sở cho các chức năng IGA cốt lõi bao gồm chu kỳ quản lý quyền lợi và danh tính, yêu cầu truy cập, dàn xếp công việc, xác nhận truy cập, thực hiện thông qua kết nối tự động và vé dịch vụ, báo cáo và phân tích.

IGA cũng cung cấp một số chức năng phụ trợ, bao gồm cả vai trò và quản lý chính sách và kiểm toán. Các nhà cung cấp trong Magic Quadrant này có các giải pháp được cung cấp dưới dạng phần mềm hoặc như một dịch vụ.

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM MICROFOCUS TẠI VIỆT NAM

For more details about Micro Focus, please contact our Product Manager: Thu Ho at thu.ho@vietsunshine.com.vn