Radware Partners Update

June 21, 2017 | vietsunshine

Ngày 20/06/2017, VietSunshine kết hợp cùng Radware đã tổ chức dự buổi giới thiệu các giải pháp bảo mật của hãng Raware về chống tấn Dos/DDos, bảo mật cho ứng dụng web toàn diện.

Trong hoàn cảnh tội phạm mạng ngày càng tăng cao, nhiều cuộc tấn công Dos/DDos diển ra trên toàn cầu, chúng tôi mong muốn sẽ giới thiệu đến quý đối tác giải pháp bảo mật toàn diện, hiệu quả và chi phí tối ưu.

Nội dung chính:
1. Radware Alteon DPS – Delivery, Performance and Security.
– Overview of DPS
– Competitive advantage over key ADC players
2. Looking forward toward 2017 – SSL and Cloud Security Strategy
2.1ADC’s SSL Strategy
– Outbound SSL (SSL Offloading) – New ECC trend and how to leverage it.
– Inbound SSL (SSL Inspection) – Remove SSL Blind spot while maintaining employee’s privacy.
Workshop 1. SSL Inspection Integration with security devices.
2.2 Radware Cloud Security
– Overview and offering
– Cloud WAF live with attacks
Workshop 2 – Radware Portal Demo
3. AMS Update and open discussion and questions


Chương trình đã thành công tốt đẹp với sự góp mặt của các đối tác FPT Service, Lạc Việt, CMC, 3D Network, HPT Vietnam…

Tags: , ,