Update FireEye HX – Ngăn chặn ransomware ngay từ bước khai thác

June 23, 2017 | vietsunshine

FireEye đã update một số tính năng mới sản phẩm Endpoint (FireEye HX), ngoài việc phát hiện, điều tra chi tiết và cô lập máy trạm bị nhiễm thì hiện nay HX đã có khả năng:

  • Khả năng phát hiện và ngăn chặn hành vi mã độc khai thác lên các ứng dụng (khai thác là bước đầu tiên của mã độc trước khi lây nhiễm / chiếm quyền máy tính, kể cả mã độc sử dụng trong APT, ransomware)
  • Hỗ trợ Agent đầy đủ để giám sát Endpoint: bao gồm tất cả hệ điều hành họ Windows, Linux, MacOSX
  • Cung cấp HX controller dưới dạng On-premise hoặc Cloud

Video demo FireEye HX có khả năng ngăn chặn ransomware ngay từ bước khai thác:

Một số bài viết liên quan

Khuyến cáo về phòng vệ Ransomware tống tiền Wanna Crypt0r

“WannaCry”? Ba hành động phải thực hiện ngay bây giờ để ngăn chặn Ransomware!

Tags: ,