lỗ hổng sambacry

Demo khai thác lỗ hổng SambaCry

October 5, 2017 | vietsunshine

Lỗ hổng thực thi mã từ xa trong phần mềm mạng Samba (sử dụng giao thức mạng SMB) cho phép tin tặc chiếm toàn bộ quyền kiểm soát thiết bị Linux và Unix.

Sau khi xâm nhập vào thiết bị có chứa lỗ hổng SambaCry, tin tặc thực hiện hai tấn công sau trên hệ thống:
– INAebsGB.so – cung cấp khả năng truy cập từ xa; thông qua đó tin tặc có thể thay đổi cấu hình của phần mềm đào tiền ảo và lây nhiễm các loại mã độc khác.
– cblRWuoCc.so – một backdoor chứa các công cụ đào tiền ảo.

Và rất nhiều các tấn công nguy hiểm khác.

Samba là một phần mềm open-source (được phát triển từ giao thức SMB) chạy trên các hệ điều hành phổ biến như Windows, Linux, Unix, IBM System 390 và OpenVMS.
Samba cho phép các hệ điều hành không phải Windows như GNU/Linux hay macOS chia sẻ thư mục, tập tin và máy in với hệ điều hành Windows thông qua giao thức SMB.

Video được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia kiểm thử xâm nhậpđánh giá bảo mật thuộc Pentest team của Vietsunshine thực hiện.

    

Tags: , , , ,