BYOD & Mobile Security Report_1

BYOD & Mobile Security Report: The State of Mobile Threats and Solutions

December 21, 2017 | vietsunshine

Theo đại diện Symantec, nhìn từ góc độ bảo mật, BYOD không đơn giản chỉ là chính sách tạo điều kiện cho nhân viên sử dụng thiết bị yêu thích vào công việc mà đó là sự chấp nhận cho phép người dùng truy cập vào tài nguyên của doanh nghiệp từ thiết bị di động.

Bản báo cáo toàn diện, sâu sắc về những thách thức mới nhất trong việc đảm bảo tính di động của các doanh nghiệp và những lựa chọn công nghệ mà các tổ chức đang thực hiện.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ 800 phản hồi của các chuyên gia về an ninh mạng, những người thuộc cộng đồng Information Security Community với 300.000 thành viên trên LinkedIn.

Những phát hiện chính:

  • Gần một trong năm tổ chức (21%) đã trải qua một sự cố an ninh thông qua thiết bị BYOD hoặc CYOD.
  • 24% các tổ chức đã xác nhận rằng thiết bị di động của người dùng đã bị phơi nhiễm với Wi-Fi độc hại trong quá khứ, trong khi 48% các tổ chức không chắc chắn điều này đã xảy ra hay không, khiến họ tăng thêm các lỗ hổng.
  • Tăng tính di chuyển của nhân viên (63%), sự hài lòng (56%) và năng suất (55%) chiếm ưu thế như những động lực hàng đầu của BYOD.

Tải xuống báo cáo của Symantec để tìm hiểu cách đối mặt với những thách thức về bảo mật di động và thu thập dữ liệu chuẩn có giá trị để đánh giá xem tổ chức của bạn có đang làm đúng.

    ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

    Tags: ,