Báo cáo của radware

Điều gì đang thúc đẩy sự phát triển của anh ninh mạng?

January 17, 2018 | vietsunshine

Câu trả lời đơn giản là: Tội phạm mạng

Các cuộc tấn công mạng đang là động lực thúc đẩy các tổ chức trang bị các biện pháp phòng vệ tốt hơn. Nhưng những lỗ hổng vẫn còn tồn tại.

Tham khảo báo cáo của Radware: “2017-2018 Global Application & Network Security ” để biết thêm thông tin chi tiết về:

  • Bitcoin & Ransom Attacks – Các vụ đòi tiện chuộc tăng 40% từ năm 2016 và sự nổi lên của Bitcoin – Hãy chuẩn bị.
  • Hiểm họa IoT đang nổi lên – Nhưng không ai chịu trách nhiệm về an ninh của các thiết bị này. Botnet sẽ tiếp tục tăng, trong khi cuộc tranh luận về quyền sở hữu vẫn tiếp diễn.
  • Bảo vệ dữ liệu đứng đầu về mối quan tâm của doanh nghiệp trong hai năm liên tiếp. Chúng tôi kiểm tra làm thế nào để ngăn chặn sự rò rỉ dữ liệu.
  • Các tổ chức bị nhắm tới sẽ phải chịu các hình phạt về pháp lý hoặc lòng tin của khách hàng sẽ giảm khoảng 25% ở mỗi trường hợp.
  • AI và Machine Learning có phải là cứu cánh? Có lẽ vậy, với 20% cố gắng đã thực hiện và 28% khác sẽ tiếp tục. Nhưng liệu nó có an toàn không?

Tải ngày báo cáo để luôn là người dẫn đầu cuộc chơi!

    ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

    Tags: ,