[Radware | Webinar] Hidden Face of the Darknet (APAC)

October 11, 2018 | vietsunshine

What is the Darknet?

Radware sẽ cho bạn thấy cách tin tặc truy cập Darknet. Một sân chơi cho các hoạt động bất hợp pháp, Darknet bao gồm một số lượng lớn các thị trường và diễn đàn cho các hacker sẵn sàng mua và bán các dịch vụ tấn công kỹ thuật số.

Tham dự “chuyến thăm ảo” này và xem các dịch vụ và công cụ tấn công khác nhau có thể được mua trên Darknet.

Webinar sẽ khám phá sâu sắc những điều sau:

  • Dark Web: Thu thập các trang web được truy cập từ máy chủ TOR mà người dùng sử dụng để ẩn danh.
  • Darknet Market
  • Những thông tin tấn công bảo mật nào bạn có thể mua trên Darknet.
  • Những nhà cung cấp trên Darknet Market.
  • Giá thấp hơn, chất lượng cao hơn.

Thời gian: 13h, thứ 5 ngày 18/10/2018

Thời lượng: 1 tiếng.

Webinar của radware về Securing Applications in AzureAWS
Tags: