Bạn không thể đợi bản demo của Citrix, Tham gia Workspace tour ngay

Bạn không thể đợi bản demo của Citrix? Tham gia Workspace tour ngay!

November 30, 2018 | vietsunshine

Trailer phim, mẫu thử đồ ăn và Citrix Workspace có điểm gì chung? Tất cả chúng đều mang tới cho khách hàng một bản xem trước chất lượng và tin tưởng để đánh giá về sản phẩm.

Bởi vì bạn sẽ khó để hình dung những điều tuyệt vời sẽ đến cùng Citrix Workspace, chúng tôi sẽ giúp bạn với một chuyến tham quan tương tác. Cho dù bạn không thể chờ đợi bản trình diễn Citrix hay bạn muốn nhận được một số trải nghiệm behind-the-console  với tư cách là quản trị viên, bạn có thể tận dụng những tính năng này ngay bây giờ!

Chúng tôi có sáu chuyến tham quan có sẵn để xem:

  • Tổng quan về Workspace: Điều hướng thông qua bảng điều khiển dành cho quản trị viên.
  • Cấu hình SSO cho ứng dụng SaaS: Tìm hiểu cách áp dụng các điều khiển bảo mật chi tiết cho ứng dụng SaaS.
  • Cấu hình quyền truy cập web: Áp dụng các hạn chế để ngăn người dùng truy cập các trang web non-compliant.
  • Ngăn chặn rủi ro bảo mật: Nhận thông tin chi tiết về hành vi nguy hiểm và chủ động ngăn chặn vi phạm an ninh.
  • Truy cập ứng dụng, máy tính để bàn và tệp: Xem trước trải nghiệm người dùng cuối.
  • Duyệt web an toàn: Xem cách Citrix Workspace có thể kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng SaaS không được phê chuẩn và nội dung trực tuyến.

Những tour ngắn gọn này cho phép bạn kiểm tra drive Citrix Workspace với tư cách là quản trị viên và người dùng cuối. Làm quen với cả hai mặt của trải nghiệm Không gian làm việc và xem các trường hợp sử dụng chính đang hoạt động.

Cùng bắt đầu tour khám phá Citrix Workspace tại đây.

Tags: , ,