Top 4 lý do vì sao bạn nên đưa phân tích hành vi vào DLP

Top 4 lý do vì sao bạn nên đưa phân tích hành vi vào DLP

March 28, 2019 | vietsunshine

Ngăn ngừa mất dữ liệu doanh nghiệp (DLP) là một giải pháp đã được chứng minh về bảo mật và tuân thủ dữ liệu, bảo vệ chống lạm dụng và đánh cắp dữ liệu.

Khi nhu cầu bảo vệ dữ liệu đã phát triển và khối lượng dữ liệu của tổ chức của bạn tiếp tục mở rộng, việc kết hợp các khả năng Phân tích hành vi người dùng và thực thể (User & Entity Behavior Analytics – UEBA) trong DLP có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của chương trình DLP của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn mở rộng quy mô trên toàn doanh nghiệp và giảm rủi ro.

Tham gia webinar này để tìm hiểu bốn cách giải pháp DLP được củng cố bởi UEBA để giúp cải thiện bảo mật dữ liệu và hỗ trợ tuân thủ quy định.

Jaimen Hoopes, Giám đốc quản lý sản phẩm của Digital Guardian, sẽ giới thiệu một số trường hợp sử dụng phổ biến để cho thấy UEBA có thể tăng cường DLP và trả lời các câu hỏi trực tuyến.

Nội dung:

  • UEBA là gì và nó hoạt động như thế nào
  • Tại sao DLP có thể được cải thiện với UEBA
  • Bốn cách UEBA tăng cường chương trình tuân thủ và bảo mật dữ liệu của bạn

Thời gian: 0h00, Thứ 5, ngày 18/04/2019

ĐĂNG KÝ

Trình bày:

Jaimen Hoopes, VP Product Management Digital Guardian

Xem thêm:Digital Guardian giới thiệu khả năng phân tích hành vi của người dùng và thực thể (UEBA)

Tags: , ,