Mạng riêng ảo (VPN - Virtual Private Network) là gì

Mạng riêng ảo (VPN – Virtual Private Network) là gì?

February 12, 2020 | hieulx

Mạng riêng ảo (VPN) là gì?

Mạng riêng ảo, hoặc VPN, là một kết nối được mã hóa qua Internet từ thiết bị đến mạng. Kết nối được mã hóa giúp đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được truyền an toàn. Nó ngăn chặn những người không được phép nghe lén traffic và cho phép người dùng thực hiện công việc từ xa. Công nghệ VPN được sử dụng rộng rãi trong môi trường doanh nghiệp.

Mạng riêng ảo (VPN) hoạt động như thế nào?

VPN mở rộng mạng công ty thông qua các kết nối được mã hóa được thực hiện qua Internet. Vì traffic được mã hóa giữa thiết bị và mạng, nó vẫn ở chế độ riêng tư khi truyền đi. Một nhân viên có thể làm việc bên ngoài văn phòng và vẫn kết nối an toàn với mạng công ty. Không chỉ laptop, ngay cả điện thoại thông minh và máy tính bảng cũng có thể kết nối thông qua VPN.

Truy cập từ xa an toàn là gì?

Truy cập từ xa an toàn cung cấp một cách phương pháp giúp bảo mật để kết nối người dùng và thiết bị từ xa với mạng công ty. Nó bao gồm công nghệ VPN sử dụng các cách mạnh mẽ để xác thực người dùng hoặc thiết bị. Công nghệ VPN có sẵn để kiểm tra xem một thiết bị có đáp ứng các yêu cầu nhất định hay không (hay còn gọi là device’s posture), trước khi được phép kết nối từ xa.

Lưu lượng VPN có được mã hóa không?

Có, lưu lượng truy cập trên mạng ảo được gửi an toàn bằng cách thiết lập kết nối được mã hóa trên Internet được gọi là đường hầm (tunnel). Lưu lượng VPN từ một thiết bị như máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh được mã hóa khi nó đi qua đường hầm này. Nhân viên ở ngoài văn phòng sau đó có thể sử dụng mạng ảo để truy cập mạng công ty.

Các loại VPN

  • Truy cập từ xa (Remote access): Một VPN truy cập từ xa giúp kết nối an toàn một thiết bị bên ngoài văn phòng công ty. Các thiết bị này được gọi là thiết bị đầu cuối và có thể là máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Những tiến bộ trong công nghệ VPN đã cho phép kiểm tra bảo mật được tiến hành trên các điểm cuối để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu nhất định trước khi kết nối. Hãy nghĩ về truy cập từ xa như máy tính vào mạng.

Remote-access-VPN-1

  • Site-to-site: VPN site-to-site kết nối văn phòng công ty với các văn phòng chi nhánh qua Internet. VPN site-to-site được sử dụng khi khoảng cách khiến cho việc kết nối mạng trực tiếp giữa các văn phòng này trở nên khó khăn. Thiết bị chuyên dụng được sử dụng để thiết lập và duy trì kết nối. Hãy nghĩ về việc truy cập site-to-site như mạng tới mạng.

SiteToSiteVPN

Nguồn: What Is a VPN? – Virtual Private Network

Xem thêm: Lỗi Linux mới cho phép hacker chiếm quyền kết nối VPN được mã hoá

Tags: ,