webinar pure storage

Webinar: Real-time analytics in a hybrid, as-a-service world

May 15, 2020 | vietsunshine

Tham dự Pure Analytics webinars của Pure Storage để tìm hiểu giải pháp có thể giúp bạn:
Phân tích sự thay đổi từ dữ liệu có cấu trúc sang dữ liệu phi cấu trúc.
Phác thảo các giải pháp cho các thách thức đang nổi lên như sao chép dữ liệu trên các ứng dụng.
Chuyển đổi trung tâm dữ liệu, hỗ trợ phân tích thời gian thực ở mọi quy mô.
Khám phá giải pháp dưới dạng dịch vụ (as-a-service) giúp tăng hiệu suất của dữ liệu.
Thảo luận về việc tích hợp vào các nền tảng phân tích hàng đầu bao gồm Cloudera, Splunk, Elastic và Vertica.
 
Diễn giả:
Sunil Chavan
Vice President – FlashBlade APJ, Pure Storage
 
Phil Nass
FlashBlade SE Leader – APJ, Pure Storage
 
Thời gian
12:00, thứ 5, ngày 28/05/2020
 
Link đăng ký
https://bit.ly/PureStorage_20200515
Tags: ,