FortiGate: Network Firewall cho mạng doanh nghiệp mở rộng

September 10, 2020 | vietsunshine

FortiGate Network Firewalls

  • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa với  hiệu suất cao
  • Hiệu quả bảo mật đã được kiểm chứng
  • Bảo vệ các ứng dụng quan trọng
  • Đánh giá rủi ro liên tục thông qua xếp hạng bảo mật và tự động hóa
  • Tích hợp với Fortinet Security Fabric
  • Quản lý bảo mật cấp doanh nghiệp

Việc áp dụng rộng rãi các cải tiến kỹ thuật số mới đã biến đổi các mạng doanh nghiệp, trở nên lai tạp hơn trong khi bổ sung các khả năng đột phá để chuyển đổi doanh nghiệp. Nhưng với sự gia tăng nhanh chóng của lực lượng lao động di động, nhiều đám mây công cộng và riêng tư, và các thiết bị Internet-of-Things (IoT), các bề mặt tấn công mạng đã mở rộng đáng kể, với nhiều điểm mù che khuất tầm nhìn về các mối đe dọa.

Điều này làm làm tăng rủi ro bảo mật cho doanh nghiệp trước  các cuộc tấn công từ bên trong và bên ngoài. Tường lửa mạng Fortinet FortiGate (còn được gọi là tường lửa thế hệ tiếp theo [NGFW]) cho phép kết nối mạng theo hướng bảo mật và cung cấp khả năng bảo vệ rộng rãi, tích hợp và tự động chống lại các mối đe dọa tinh vi và mới nổi. Tường lửa mạng FortiGate đóng vai trò là một phần không thể thiếu của Fortinet Security Fabric — một kiến trúc bảo mật end-to-end cung cấp tính năng chia sẻ thông tin tình báo về mối đe dọa tự động để đảm bảo an ninh hiệu quả, tất cả đều được quản lý bởi Fortinet Fabric Management Center. Tường lửa mạng FortiGate cũng tận dụng các khả năng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để ngăn chặn các cuộc tấn công đã biết và chưa biết.

Mạng phân tán là mục tiêu hấp dẫn cho tội phạm mạng

Được thúc đẩy bởi nhu cầu xây dựng kiến trúc CNTT linh hoạt, sử dụng tài nguyên theo yêu cầu để đáp ứng tốc độ kinh doanh và thu được hiệu quả hơn, các doanh nghiệp đang áp dụng kiến trúc CNTT kết hợp bao gồm các ứng dụng lưu trữ và tài nguyên mạng tại chỗ và trên nhiều đám mây. Điều này bao gồm việc áp dụng rộng rãi các môi trường đám mây, các văn phòng phân tán theo địa lý và số lượng lớn hơn và nhiều loại thiết bị đầu cuối. Gần 80% các tổ chức báo cáo rằng họ đang giới thiệu các đổi mới kỹ thuật số nhanh hơn khả năng bảo mật chúng trước các cuộc tấn công mạng.

Các tác nhân đe dọa nhận thức rõ về lỗ hổng này. Chúng  xác định những điểm yếu nhất trên bề mặt mạng ngày càng mở rộng này. Chúng sử dụng các chiến lược tinh vi và các quy trình tự động để xâm nhập hệ thống phòng thủ và sau đó đánh cắp thông tin nhạy cảm hoặc khóa hoạt động để đổi lấy tiền chuộc. Tại nhiều tổ chức, một số lượng lớn các sản phẩm bảo mật điểm ngắt kết nối hoạt động trong các silo trên toàn mạng chỉ làm tăng độ phức tạp. Doanh nghiệp trung bình sử dụng 75 giải pháp bảo mật khác nhau, nhiều giải pháp trong số đó chỉ giải quyết một vectơ tấn công duy nhất hoặc các yêu cầu tuân thủ. Tất cả những điều này dẫn đến một thế trận an ninh tốn kém nhưng kém hiệu quả.

Thúc đẩy sự phát triển an ninh mạng

Để nâng cao hiệu quả bảo mật, các nhà lãnh đạo hoạt động và kỹ thuật mạng cần khả năng tương thích cao hơn trên các giải pháp bảo mật khác nhau được triển khai trong toàn bộ tổ chức. Họ cần bảo mật có thể chia sẻ thông tin về mối đe dọa trong thời gian thực, hiệu suất mạng đáng tin cậy cao liên tục, giao diện lập trình ứng dụng mở (API) để điều phối và tự động hóa các phản hồi cũng như quản lý bảo mật đơn giản bằng cách sử dụng phương pháp single-pane of-glass.

Doanh nghiệp cần bảo vệ toàn bộ bề mặt tấn công đang mở rộng — từ IoT đến đa đám mây và từ người dùng đến dữ liệu. Điều này bao gồm thực hiện kiểm tra SSL/TLS để phát hiện phần mềm độc hại trong các luồng được mã hóa.

Tường lửa mạng FortiGate giải quyết tất cả các nhu cầu này bằng cách thực hiện cách tiếp cận tích hợp trên toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT.

Fortinet FortiGate Network Firewall

Tường lửa mạng FortiGate đơn giản hóa độ phức tạp bảo mật và cung cấp khả năng hiển thị vào các ứng dụng, người dùng và mạng. Họ tận dụng các đơn vị xử lý bảo mật được xây dựng theo mục đích (SPU) và các dịch vụ tình báo mối đe dọa từ FortiGuard Labs để cung cấp khả năng bảo mật được đánh giá cao nhất và bảo vệ khỏi mối đe dọa hiệu suất cao (ví dụ: ngăn chặn xâm nhập [IPS], lọc web, chống phần mềm độc hại, kiểm soát ứng dụng) cho các cuộc tấn công đã biết. Các cuộc tấn công chưa biết được phát hiện và ngăn chặn bởi Fortinet on-prem và sử dụng các giải pháp bảo vệ mối đe dọa nâng cao dựa trên đám mây có tên FortiSandbox.

Là một phần của kiến trúc Fortinet Security Fabric rộng lớn hơn, Tường lửa mạng FortiGate tận dụng các phản hồi tự động, dựa trên chính sách để đẩy nhanh thời gian giải quyết. Khi Tường lửa mạng FortiGate phát hiện một sự kiện, nó sẽ giao tiếp với Security Fabric, lớp này xác định thông tin nào sẽ được chia sẻ trong toàn doanh nghiệp. Ví dụ: khi phần mềm độc hại được phát hiện trong một phần của tổ chức, Security Fabric chia sẻ thông tin về mối đe dọa với phần còn lại của cơ sở hạ tầng CNTT của doanh nghiệp.

The Fortinet Security Fabric Architecture

Kiến trúc Fortinet Security Fabric

Trong một trường hợp khác, khi một chính sách được tạo cho một giải pháp bảo mật, thì Security Fabric có thể áp dụng chính sách đó theo ngữ cảnh trên các giải pháp bảo mật khác trong kiến trúc để kiểm soát nhất quán và phối hợp. Ví dụ: khi một IP hoặc URL độc hại, chẳng hạn như kết nối C&C , được phát hiện bằng công cụ phát hiện và phản hồi điểm cuối FortiEDR (EDR) chạy trên điểm cuối của người dùng, giao tiếp không chỉ bị chặn ở điểm cuối được phát hiện mà còn cũng được chia sẻ qua Security Fabric tới FortiGate Network Firewall nơi URL độc hại sẽ tự động bị chặn mà không có sự can thiệp của người dùng đối với tất cả những người dùng khác.

Tường lửa mạng FortiGate cho phép hiển thị đầy đủ toàn bộ bề mặt tấn công bao gồm tất cả các phân đoạn mạng và luồng mạng được mã hóa. Có khả năng hiển thị đầy đủ là chìa khóa để phát hiện các ứng dụng không hoạt động và các mối đe dọa tiềm ẩn, đồng thời quản lý các rủi ro bên ngoài. FortiGate Network Firewalls cho phép triển khai linh hoạt có thể được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu bảo mật cụ thể của doanh nghiệp yêu cầu chạy một hoặc nhiều tính năng bảo mật như kiểm tra SSL/TLS (bao gồm cả tiêu chuẩn TLS 1.3 mới nhất), IPS và chống vi-rút riêng lẻ hoặc đồng thời với mức tối thiểu suy giảm hiệu suất do các tổ chức bên thứ ba như NSS Labs xác minh.

Tường lửa mạng FortiGate cũng có thể quản lý rủi ro nội bộ bằng cách phân đoạn, phát hiện, cô lập và ngăn chặn sự lan truyền qua lại của các mối đe dọa. Tường lửa mạng FortiGate cũng có thể thích ứng với bất kỳ loại phân đoạn nào bao gồm phân đoạn vi mô và phân đoạn vĩ mô, đồng thời cung cấp bảo mật lớp 7 nâng cao để cho phép phòng thủ theo chiều sâu. Tường lửa mạng FortiGate cũng có thể triển khai quyền truy cập đặc quyền bằng cách tận dụng các giải pháp quản lý truy cập và nhận dạng như FortiAuthenticator và đạt được sự tin cậy thích ứng bằng cách tích hợp với các hệ thống EDR như FortiEDR.

Tường lửa mạng FortiGate cũng có thể giúp quản lý rủi ro ứng dụng thông qua bản vá ảo và bảo vệ chống lại việc khai thác lỗ hổng bảo mật bằng Fortinet Intrusion Prevention System hiệu suất cao.

Hiệu quả bảo mật hàng đầu trong ngành

Kiến thức sâu rộng về bối cảnh mối đe dọa kết hợp với khả năng phản ứng nhanh ở nhiều cấp độ là nền tảng để cung cấp an ninh mạng hiệu quả. Đây là lý do tại sao FortiGuard Labs — được ghi nhận với 885 phát hiện lỗ hổng và mối đe dọa zero-day  – và FortiGuard subscriptions là những yếu tố quan trọng hỗ trợ khả năng Tường lửa mạng FortiGate đẳng cấp thế giới của Fortinet.

FortiGuard Labs 360 Degrees of Threat Intelligence

FortiGuard Labs 360 Degrees of Threat Intelligence

Nhóm nghiên cứu mối đe dọa toàn cầu của FortiGuard Labs hợp tác chặt chẽ với các nhà phát triển sản phẩm Fortinet để cung cấp các dịch vụ bảo mật động thông minh. Các bản cập nhật bảo mật là tức thì — được xác thực tự động và độc lập bởi các phòng nghiên cứu của bên thứ ba. Điều này đảm bảo rằng thông tin tình báo về mối đe dọa không chỉ có độ chính xác cao mà còn hiệu quả. Một trong những lý do chính khiến Fortinet liên tục nhận được điểm cao trong các bài kiểm tra hiệu quả bảo mật trong thế giới thực, chẳng hạn như các bài kiểm tra từ NSS Labs, Virus Bulletin và AV-Comparatives, là sự kết hợp giữa nghiên cứu nội bộ, thông tin từ các nguồn trong ngành và machine-learning.

Dịch vụ FortiGuard có sẵn dưới dạng đăng ký riêng lẻ hoặc thuận tiện như một phần của gói FortiGuard. Các gói của chúng tôi được thiết kế để giúp khách hàng dễ dàng cải thiện tình hình bảo mật của họ, giảm rủi ro mạng, đơn giản hóa hoạt động và quản lý, đồng thời giải quyết các thách thức với việc tuân thủ và thực thi chính sách. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, tất cả các gói của chúng tôi đều bao gồm các dịch vụ hỗ trợ FortiCare 24×7.

Đơn giản hóa hoạt động

Phương pháp tiếp cận nền tảng duy nhất (single-platform) của FortiGate Network Firewall, bao gồm các tùy chọn triển khai linh hoạt, mang lại khả năng bảo vệ đầu cuối, dễ dàng mua, triển khai và quản lý. Khả năng hiển thị và quản lý bảo mật tập trung hợp nhất nhiều bảng điều khiển quản lý vào một ô kính duy nhất và mở khóa quản lý theo hướng tự động hóa. Cụ thể, một cái nhìn trực quan cao về các ứng dụng, người dùng, thiết bị, các mối đe dọa, việc sử dụng dịch vụ đám mây và kiểm tra sâu cho phép các nhà lãnh đạo và kỹ thuật mạng hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra trên mạng của họ.  Với quan điểm chiến lược này, họ có thể dễ dàng tạo và quản lý các chính sách chi tiết hơn được thiết kế để tối ưu hóa bảo mật và tài nguyên mạng.

FortiManager dashboard view

Chế độ xem bảng điều khiển FortiManager

Giải pháp tường lửa mạng cho mạng doanh nghiệp mở rộng

Là một phần nền tảng của Fortinet Security Fabric, FortiGate Network Firewalls cung cấp khả năng bảo vệ bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng của mạng doanh nghiệp hiệu suất cao. Tường lửa mạng FortiGate có công nghệ xử lý bảo mật được xây dựng có mục đích, cung cấp thông lượng cực cao và độ trễ đặc biệt thấp đồng thời mang lại hiệu quả và hợp nhất bảo mật được đánh giá hàng đầu trong ngành.

VietSunshine là nhà phân phối của Fortinet tại Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm: https://www.vietsunshine.com.vn/product/fortinet/

Tags: , ,