tufin and fortinet_1

Tufin: Điều phối chính sách an ninh mạng cho tường lửa Fortinet

September 22, 2020 | vietsunshine

Những lợi ích cho doanh nghiệp của sự kết hợp giữa TufinFortinet cho doanh nghiệp:

 • Tăng năng suất với tính năng tự động hóa zero-touch cho các thay đổi chính sách về miền Quản trị (ADOM) của FortiManager.
 • Quản lý các chính sách bảo mật trên tường lửa mạng, đám mây riêng và công cộng thông qua một màn hình duy nhất.
 • Tối ưu hóa các chính sách bảo mật.
 • Giảm bề mặt tấn công để giảm thiểu các mối đe dọa mạng.
 • Thực hiện các thay đổi bảo mật mạng trong vài phút.
 • Đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục bằng cách giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động của mạng và ứng dụng.
 • Cho phép tuân thủ liên tục các quy định của doanh nghiệp và ngành.
 • Cải thiện tính bảo mật, tuân thủ và sự nhanh nhạy trong kinh doanh thông qua tự động hóa thay đổi tường lửa.

FortinetTufin cung cấp môi trường an toàn, được quản lý và tuân thủ

Hợp tác cùng nhau để đáp ứng nhu cầu của các tổ chức doanh nghiệp ngày nay về tính bảo mật và tính linh hoạt, Tufin Orchestration Suit và Fortinet FortiManager thực hiện phương pháp tiếp cận dựa trên chính sách để giảm bề mặt tấn công, tăng tính nhanh nhạy và thực thi tuân thủ liên tục. Các nhóm vận hành và bảo mật mạng đang tìm cách quản lý các mạng vật lý phức tạp không đồng nhất và các nền tảng hybrid cloud có thể sử dụng một màn hình duy nhất để trực quan hóa toàn bộ mạng, thực thi chính sách bảo mật thống nhất và cung cấp khả năng phân tích và tự động hóa nâng cao để điều chỉnh các thay đổi an ninh mạng trên cơ sở hạ tầng hybrid IT.

Tufin Orchestration SuiteFortiManager

Các thay đổi về mạng yêu cầu khả năng hiển thị toàn bộ mạng và đám mây để cung cấp khả năng giám sát, thực hiện phân tích rủi ro và đáp ứng các nhiệm vụ tuân thủ và bảo mật. Tufin Orchestration Suite tự động hóa các thay đổi về chính sách bảo mật mạng để đảm bảo việc triển khai phù hợp từ đầu đến cuối từ cấp ứng dụng xuống quy tắc tường lửa. Tufin Orchestration Suite cung cấp quản lý thay đổi bảo mật mạng và tự động hóa cho các miền quản trị FortiManager (ADOM) hoàn toàn phù hợp với các phương pháp hay nhất của Fortinet. Sự tích hợp chặt chẽ này tạo điều kiện thuận lợi cho sự hoạt động trơn tru của tường lửa Fortinet trên các mạng doanh nghiệp đa nhà cung cấp, không đồng nhất.

Thiết kế và xác minh thay đổi bảo mật mạng tự động

Tufin Orchestration Suite rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết trước đây để thực hiện các thay đổi về bảo mật mạng bằng cách tự động hóa cả thiết kế và triển khai. Tự động hóa dựa trên mô phỏng đường dẫn cấu trúc liên kết mạng tiên tiến giúp xác định chính sách tên miền ảo đích (VDOM) của tường lửa Fortinet vật lý cũng như bất kỳ chính sách truy cập đám mây hoặc tường lửa mục tiêu nào khác trong đường dẫn. Thông qua phân tích tự động, một kế hoạch thay đổi chi tiết được đề xuất và sau khi được phê duyệt, triển khai tới ADOM có liên quan trong FortiManager. Điều này đảm bảo quy trình nhanh chóng và chính xác để cấp kết nối ứng dụng cần thiết trong khi tuân thủ chính sách bảo mật của tổ chức.

Có được cái nhìn sâu sắc và kiểm soát các mạng phức tạp

United Security Policy (USP) của Tufin Orchestration Suite phân đoạn mạng bằng cách lập bản đồ trực quan luồng lưu lượng mạng giữa các vùng mong muốn và ngay lập tức cung cấp thông tin chi tiết trên tất cả các nền tảng. USP xác định dịch vụ nào được phép giữa các vùng mạng khác nhau và độ nhạy cảm của vùng, hạn chế lưu lượng trái phép theo hướng đông tây.

tufin and fortinet

Tối ưu hóa tường lửa của bạn

Tufin Orchestration Suite tối ưu hóa các chính sách tường lửa doanh nghiệp trên các môi trường không đồng nhất:

 • Tự động xác định các quy tắc và đối tượng được định cấu hình sai, rủi ro, quá mức cho phép hoặc không được sử dụng và cung cấp tính năng dọn dẹp tự động.
 • Đề xuất các đường dẫn để điều chỉnh chính sách tường lửa với các phương pháp tốt nhất trong ngành.
 • Cải thiện năng suất thông qua các công cụ báo cáo và phân tích chính sách tự động.
 • Tạo điều kiện tích hợp với các giải pháp quản lý dịch vụ doanh nghiệp hàng đầu như BMC Remedy và ServiceNow

Phân tích rủi ro chủ động và mô phỏng tác động

Mọi thay đổi được thực hiện đối với các chính sách của FortiManager ADOMs đều là mối đe dọa tiềm tàng đối với bảo mật dữ liệu và tính khả dụng của ứng dụng. Là một phần của quy trình thay đổi tự động, Tufin Orchestration Suite kiểm tra mọi quy tắc truy cập dựa trên các chính sách tuân thủ nội bộ và bảo mật của công ty để xác định và gắn cờ các rủi ro tiềm ẩn.

Tuân thủ quy định liên tục với các tiêu chuẩn ngành

Tufin Orchestration Suite cung cấp một quy trình khép kín tự động để thực thi, xác minh và duy trì một lộ trình đánh giá được lập thành văn bản đầy đủ để tuân thủ các tiêu chuẩn ngành như PCI DSS, SOX, GDPR và NERC CIP. Mọi thay đổi về chính sách tường lửa đều được đánh giá trước khi thực hiện để đảm bảo triển khai an toàn. Ngoài ra, các thay đổi thủ công dẫn đến các vấn đề tuân thủ được phát hiện tự động và một kế hoạch khắc phục giải pháp được đề xuất.

VietSunshine là nhà phân phối của Tufin và Fortinet, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Tags: , , , ,