Tối ưu trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật truy cập ứng dụng với Citrix Networking

Webinar: Tối ưu trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật truy cập ứng dụng với Citrix Networking

July 19, 2021 | vietsunshine

Duy trì và nâng cao trải nghiệm cho nhân viên/khách hàng khi sử dụng các ứng dụng của doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của IT team. Bên cạnh đó và không kém phần quan trọng là việc đảm bảo khả năng quản lý, kiểm soát và bảo mật cho ứng dụng doanh nghiệp.

Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà tình hình Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nhân viên làm việc từ xa, người dùng/khách tăng cao nhu cầu truy cập ứng dụng của doanh nghiệp, thì vấn đề trả nghiệm và bảo mật càng trở nên khó khăn.

Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng tìm ra giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp của mình, Citrix kết hợp cùng VietSunshine tổ chức webinar: Tối ưu trải nghiệm người dùng và tăng cường bảo mật truy cập ứng dụng với Citrix Networking.

Xem thêm: Citrix – Giải pháp ảo hóa cho máy trạm (VDI) và cân bằng tải ứng dụng (ADC)

Tags: , ,