Olympus phát triển AI với sự hỗ trợ của Pure Storage

[Case Study] Olympus phát triển AI với sự hỗ trợ của Pure Storage

September 1, 2021 | vietsunshine

Vấn đề của khách hàng (Olympus)

  • Cần một môi trường để phát triển AI một cách nhanh chóng.
  • Yêu cầu môi trường lưu trữ mới để quản lý dữ liệu hình ảnh hiệu quả.
  • Cần một cơ chế quản lý lưu trữ để phù hợp với tốc độ môi trường vùng chứa (container)

Sản phẩm sử dụng

  • AI-Ready Infrastructure (AIRI®)
  • Pure Storage® FlashBlade®
  • Pure Storage FlashArray™

Kết quả đạt được

  • Đảm bảo một môi trường AI ổn định với AIRI
  • Đạt được môi trường phát triển self-service AI
  • Nhận được một môi trường lưu trữ hiệu quả để phân phối container

Về Olympus

Là một công ty MedTech (công nghệ y tế) hàng đầu, Olympus cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ với mong muốn góp phần cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới trong chẩn đoán và điều trị xâm lấn tối thiểu bằng công nghệ tiên tiến và công nghệ sản xuất.

Pure Storage và AIRI chuẩn bị một nền tảng cho sự đổi mới để tạo ra những tiến bộ trong phát triển AI”, Mr Shuta, Quản lý chiến lược và phần mềm tại Olumpus cho biết.

“Trong nghiên cứu và phát triển liên quan đến AI, một lượng lớn dữ liệu hình ảnh được tạo ra và cơ sở hạ tầng để lưu trữ dữ liệu đó trở nên quan trọng hơn. Ngoài ra, khi số lượng các chương trình phát triển AI tăng lên, chúng ta cần một môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên GPU. Việc tạo ra một môi trường phát triển AI linh hoạt để giải quyết những vấn đề này đã trở thành một thách thức mới đối với công ty ”.

Cải thiện hiệu quả R & D và tăng cường khả năng cạnh tranh

Olympus đã đưa ra chính sách sử dụng AI để nâng cao giá trị của khách hàng. Dựa trên chính sách này, Nhóm chiến lược phần mềm, phụ trách xây dựng môi trường phát triển phần mềm, đang nỗ lực cải thiện môi trường phát triển với trọng tâm là nâng cao hiệu quả của nghiên cứu và phát triển AI, đồng thời tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty.

Cơ sở hạ tầng không chỉ cần xử lý lượng dữ liệu khổng lồ ở nhiều định dạng khác nhau và ở tốc độ cao, nó còn cần hỗ trợ triển khai nhanh chóng trong môi trường vùng chứa, được cung cấp bởi Red Hat OpenShif.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng hiện có của công ty không thể theo kịp với khối lượng dữ liệu hình ảnh ngày càng tăng và tốc độ phát triển nhanh chóng.

Để tìm ra giải pháp, Software Strategy Group liên hệ Tokyo Electric Device (TED), một đối tác lâu năm đã giới thiệu Olympus với Pure Storage FlashArray.

Đạt được môi trường phát triển AI nhanh chóng cho các nhà phát triển

Theo khuyến nghị của TED, Nhóm Chiến lược Phần mềm đã chấp nhận AIRI làm môi trường phát triển AI mới. Dựa trên hệ thống Pure Storage FlashBlade và NVIDIA, kiến trúc tham chiếu cho AI cung cấp hiệu suất và dung lượng cần thiết để chạy các mô hình thông minh trên quy mô lớn.

Sử dụng AIRI, với tốc độ và tính linh hoạt của FlashBlade, các nhóm phát triển có thể tiếp cận thị trường nhanh hơn với các giải pháp AI mới có tiềm năng biến đổi thị trường. Và bằng cách cung cấp năng lượng cho khối lượng công việc Kubernetes của họ với OpenShift và Pure, các nhà phát triển Olympus có thể cung cấp tất cả các tài nguyên cần thiết để xây dựng, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng theo yêu cầu.

Nhóm Chiến lược Phần mềm nhận thấy tiềm năng phát triển to lớn, đặc biệt là với hiệu suất của FlashBlade. Ông Konno, Chiến lược phần mềm U2, Chiến lược phần mềm tại Olympus cho biết: “Pure Storage FlashBlade rất đáng tin cậy và ổn định”.

Nguồn: Supporting Olympus’ AI Development with Pure Storage FlashBlade and AIRI

VietSunshine là nhà phân phối của Pure Storage tại Việt Nam, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Xem thêm:

Tags: , ,