Bảo vệ hệ thống phòng thủ của bạn với Endpoint Security tích hợp XDR

Bảo vệ hệ thống phòng thủ của bạn với Endpoint Security tích hợp XDR

March 9, 2023 | vietsunshine

Trellix Endpoint Protection Platform là một giải pháp linh hoạt, thống nhất giúp bảo vệ các thiết bị đầu cuối ở biên mạng, trao quyền cho tổ chức của bạn giải quyết các vấn đề bảo mật phân tán, phức tạp một cách triệt để, hiệu quả và nhanh chóng. Với việc sử dụng phân tích và học máy để đạt được hiệu quả hàng đầu trong ngành, đồng thời cung cấp sự linh hoạt để kết nối với các sản phẩm từ các nhà cung cấp khác, giải pháp này giúp bạn hợp nhất dữ liệu của mình và phòng chống mối đe dọa từ thiết bị sang đám mây, để bảo mật tích hợp.

Hợp nhất dữ liệu và khả năng phòng chống mối đe dọa từ thiết bị sang đám mây, Trellix đang xây dựng một tương lai nơi bảo mật là một hệ thống tích hợp—đơn giản hơn, thông minh hơn và rộng hơn bất kỳ thứ gì từng có trước đây. Nền tảng bảo vệ điểm cuối Trellix học hỏi và phát triển để bảo vệ nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi của bạn trong bối cảnh mối đe dọa năng động.

Trellix Endpoint Protection Platform bao gồm Trellix Endpoint Security và Trellix Endpoint Detection & Response

Bảo vệ hệ thống phòng thủ của bạn với Endpoint Security tích hợp XDR

Ngăn chặn, phát hiện, điều tra và ứng phó với các mối đe dọa trong khi quản lý hiệu quả bề mặt tấn công của bạn. Chúng tôi giúp bạn dự đoán, ưu tiên và đề xuất cách ứng phó với mối đe dọa hiệu quả nhất bằng cách sử dụng dịch vụ phát hiện và phản hồi mở rộng (XDR), dịch vụ phát hiện và phản hồi có quản lý (MDR), API mở và các ứng dụng đối tác được tích hợp.

Hỗ trợ lực lượng lao động từ xa của bạn với tính năng bảo vệ endpoint hàng đầu ngành và khả năng phòng thủ thống nhất, cùng với khả năng phòng thủ và thông tin tình báo về mối đe dọa chủ động, toàn diện trong toàn bộ vòng đời của cuộc tấn công.

Trellix Endpoint Protection Platform là một bộ công nghệ tích hợp sử dụng phân tích và học máy để cung cấp khả năng bảo vệ hiệu quả—bao gồm tính linh hoạt để kết nối với các sản phẩm bảo mật từ các nhà cung cấp khác.

trellix xdr

Những lợi ích chính của giải pháp

Bảo vệ toàn diện thiết bị đầu cuối khỏi các mối đe dọa nâng cao

Trellix Endpoint Security học hỏi và phát triển để bảo vệ tổ chức của bạn trong bối cảnh mối đe dọa năng động. Sử dụng các khả năng ngăn chặn, phát hiện, điều tra và phản hồi mối đe dọa mạnh mẽ để chủ động bảo vệ chống lại các mối đe dọa, đồng thời có được khả năng hiển thị và kiểm soát tất cả các điểm cuối của bạn.

Đơn giản hóa việc quản lý với bảng điều khiển tập trung

Tăng tốc và nâng cao hiệu quả bảo mật của bạn trong khi dễ dàng mở rộng quy mô trên hàng trăm nghìn điểm cuối. Trellix Endpoint Security cung cấp một chế độ xem duy nhất nơi bạn có thể truy cập quy trình làm việc tự động từ mọi nơi. Xem nhanh những gì bạn cần tập trung vào đầu tiên. Với một bảng điều khiển duy nhất, bạn tiết kiệm thời gian, loại bỏ khoảng cách và đơn giản hóa việc quản lý.

Chủ động quản lý rủi ro để giúp bạn luôn đi trước đối thủ

Đi trước các cuộc tấn công bằng cách chủ động ưu tiên các mối đe dọa và ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi chúng xảy ra. Có được thông tin chi tiết về mối đe dọa có thể hành động được ưu tiên cao trong vài phút thay vì vài tuần. Sử dụng đánh giá dự đoán về tình trạng bảo mật của bạn để tìm các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Xem trước cách công ty của bạn sẽ hoạt động trong một kịch bản tấn công—và xem điều này như thế nào so với các tổ chức khác.

Nhận khả năng phòng thủ chủ động, thích ứng với tính năng bảo vệ thiết bị đầu cuối thông minh và XDR tích hợp

Bảo vệ endpoint toàn diện khỏi các mối đe dọa nâng cao

Có được khả năng hiển thị và kiểm soát tất cả các điểm cuối của bạn với khả năng ngăn chặn, phát hiện và phản hồi mối đe dọa mạnh mẽ:

 • Bảo vệ chống lại các mối đe dọa nâng cao và mới nổi, bao gồm cả phần mềm tống tiền, đồng thời bảo vệ lực lượng lao động từ xa của bạn bằng tính năng phát hiện và phản hồi mối đe dọa mạnh mẽ.
 • Đơn giản hóa các cuộc điều tra, cải thiện năng suất của nhà phân tích và tiết kiệm thời gian với các cuộc điều tra được AI hướng dẫn.

Đơn giản hóa việc quản lý với bảng điều khiển tập trung

Dễ dàng mở rộng quy mô và quản lý hàng trăm nghìn điểm cuối để:

 • Hợp lý hóa và tăng tốc hiệu quả bảo mật của bạn trong khi dễ dàng mở rộng quy mô trên hàng trăm nghìn điểm cuối để loại bỏ lỗ hổng bảo mật.
 • Thực thi và quản lý bảo mật từ một chế độ xem duy nhất và truy cập quy trình công việc tự động từ mọi nơi.

“Trong môi trường của chúng tôi, hệ sinh thái tích hợp Trellix đã thay thế bảy công cụ bảo mật khác nhau và sáu bảng điều khiển quản lý của các nhà cung cấp. Sự khác biệt về mức độ dễ quản lý là ban đêm so với ban ngày.” — M.T., nhà phân tích bảo mật thông tin tại một chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn của Mỹ.

Chủ động quản trị rủi ro để đi trước đối thủ

Sử dụng khả năng giải pháp của chúng tôi để giúp bảo vệ tổ chức của bạn, vì vậy bạn có thể:

 • Quản lý bề mặt tấn công của bạn và tấn công phủ đầu.
 • Chủ động ưu tiên các mối đe dọa với kiến thức trước về những mối đe dọa nhắm mục tiêu vào ngành hoặc vị trí địa lý của bạn.
 • Sử dụng các đánh giá bảo mật dự đoán và chủ động đề xuất các hành động bảo mật

Bảo vệ thiết bị đầu cuối hoàn chỉnh và chủ động

Ngăn chặn vi phạm an ninh với biện pháp khắc phục nâng cao

Khám phá và bảo vệ chống lại các cuộc tấn công dựa trên tập lệnh và fileless trong khi bảo vệ chống lại các cuộc tấn công ransomware, greyware và đánh cắp thông tin xác thực bằng các công nghệ ngăn chặn ứng dụng động và khắc phục nâng cao.

Nhận thông tin tình báo về mối đe dọa có thể hành động với phân loại hành vi máy học để phát hiện các mối đe dọa zero-day trong thời gian gần với thời gian thực.

Nhanh chóng phát hiện các mối đe dọa nâng cao và mới nổi

Đơn giản hóa việc phát hiện và phản hồi đói với tấn công APT với việc tích hợp EDR. Giảm thời gian dừng bằng cách hỗ trợ các nhà phân tích phát hiện, điều tra và ứng phó với các cuộc tấn công một cách chính xác và nhanh chóng.

Đẩy nhanh việc phát hiện và ngăn chặn mối đe dọa thông qua liên kết kỹ thuật và chiến thuật MITRE ATT&CK®

Sử dụng tự động hóa và AI để tăng tốc điều tra mối đe dọa

Khai thác mối đe dọa và trí tuệ nhân tạo để cải thiện hiệu quả, giảm thiểu thông báo sai và cải thiện chất lượng cảnh báo trong khi vẫn đảm bảo các điểm cuối trên quy mô lớn.

Loại bỏ tiếng ồn/nhiễu của cảnh báo và cho phép các nhà phân tích của bạn tập trung vào các cảnh báo có mức độ ưu tiên cao bằng các cuộc điều tra tự động và phân loại cảnh báo có hướng dẫn.

Ứng phó với các mối đe dọa một cách tự tin và nhanh chóng

Với Trellix Endpoint Protection Platform bạn sẽ nhận được các hướng dẫn điều tra chủ động và năng động, điều chỉnh theo từng trường hợp trong khi phối hợp giữa các điểm cuối để ngăn chặn các mối đe dọa trong thời gian thực ở quy mô lớn. Các khả năng khắc phục nâng cao của giải pháp, giúp bạn tiết kiệm thời gian quý báu của tổ chức.

Quản lý bề mặt tấn công của bạn với thông tin tình báo mối đe dọa

Sử dụng Trellix Insights* để ngăn chặn các cuộc tấn công trước một cách thông minh với ưu tiên mối đe dọa chủ động, đánh giá dự đoán về tình trạng bảo mật của bạn và quy định về hành động bảo mật ưu tiên. Trellix Insights cung cấp thông tin tình báo về rủi ro được ưu tiên theo đó các mối đe dọa và chiến dịch có nhiều khả năng nhắm mục tiêu vào tổ chức của bạn nhất, trong khi Trellix Global Threat Intelligence nâng cao nhận thức về tình huống của bạn và giúp bạn hiểu chính xác bối cảnh rủi ro liên tục thay đổi.

Phối hợp với một nền tảng thống nhất, được phân phối trên nền tảng đám mây

Dễ dàng thay đổi quy mô trên hàng trăm nghìn điểm cuối để đáp ứng nhu cầu kinh doanh và loại bỏ các lỗ hổng bảo mật. Bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc về bảo mật và tuân thủ, đồng thời đẩy nhanh phản hồi bằng các hành động kích hoạt và chia sẻ theo thời gian thực. Khi nhu cầu kinh doanh yêu cầu, bạn có thể có được chế độ xem thống nhất trên tất cả các nhu cầu bảo mật của mình bằng cách mở rộng khả năng bảo vệ trên các điểm cuối, mạng và đám mây.

Có quyền truy cập vào một hệ sinh thái đối tác rộng lớn để bảo vệ thống nhất

Trellix hợp tác với các nhà cung cấp phần mềm hàng đầu để cải thiện kết quả bảo mật cho khách hàng của mình. Nền tảng mở của Trellix giúp bạn dễ dàng tích hợp các giải pháp bảo mật hiện có của mình. Bạn cũng nhận được ít bảng điều khiển quản lý hơn để có trải nghiệm tự động, hợp lý hơn.

Các thành phần của Trellix Endpoint Protection Platform

Trellix Endpoint Security (ENS)

Giải pháp endpoint phải phải phù hợp với các ưu tiên quan trọng nhất đối với bạn. Bất kể vai trò của bạn là gì, Trellix Endpoint Security đều phù hợp với các nhu cầu quan trọng cụ thể của bạn— từ việc ngăn chặn các mối đe dọa và tìm kiếm chúng cho đến điều chỉnh các biện pháp kiểm soát bảo mật phù hợp. Sử dụng giải pháp để đảm bảo thời gian hoạt động của hệ thống cho người dùng, tìm thêm cơ hội tự động hóa và đơn giản hóa các quy trình công việc phức tạp.

Trellix Endpoint Detection and Response (EDR)

Trellix EDR giúp giảm thiểu sự mệt mỏi vì các cảnh báo bằng cách trao quyền cho các nhà phân tích ở mọi cấp độ kỹ năng để cải thiện năng suất và điều tra hiệu quả hơn, đồng thời liên tục theo dõi và thu thập dữ liệu để cung cấp khả năng hiển thị và bối cảnh cần thiết để phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa.

Điểm độc đáo của giải pháp Trellix EDR là Trellix Insights, cho phép bạn chủ động ưu tiên các mối đe dọa, dự đoán liệu các chiến thuật hiện tại của bạn có ngăn chặn được chúng hay không và đưa ra các biện pháp đối phó hiệu quả.

Các giải thưởng và chứng nhận của Trellix Endpoint Protection Platform

 • Leader Gartner Magic Quadrant năm 2021 cho nền tảng bảo vệ thiết bị đầu cuối
 • Giá trị của công nghệ XDR đã được công nhận trong Hướng dẫn thị trường của Gartner về khả năng phát hiện và phản hồi mở rộng
 • Trellix Endpoint 10.7 đạt điểm tuyệt đối trong AV-TEST năm 2020.
 • Trellix đã giành giải vàng trong Cybersecurity Excellence Awards năm 2021 cho endpoint security.
 • Trellix đã được trao giải thưởng  Cybersecurity Breakthrough Award năm 2020 cho giải pháp Endpoint Security của năm.
 • Trellix được Cyber Defense Magazine bình chọn là “Công ty bảo mật thiết bị đầu cuối có khả năng mở rộng và sáng tạo nhất” vào năm 2020

Nguồn: Trellix Endpoint Protection Platform

Xem thêm: Trellix- Một cách tiếp cận mới cho các hoạt động bảo mật

Tags: , ,