Quản lý truy cập đặc quyền là gì

Quản lý truy cập đặc quyền là gì? Lợi ích mang lại cho tổ chức

March 28, 2023 | vietsunshine

Giải pháp quản lý truy cập đặc quyền (PAM – Privileged Access Management) là một công cụ được sử dụng để quản lý và bảo vệ các tài khoản có quyền truy cập đặc biệt trong hệ thống của một doanh nghiệp. PAM cho phép quản lý và kiểm soát quyền truy cập đặc quyền đến các tài nguyên và hệ thống quan trọng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Vai trò của PAM trong doanh nghiệp là quản lý và bảo vệ các tài khoản có quyền truy cập đặc biệt như tài khoản quản trị viên, tài khoản root, tài khoản công cụ và các tài khoản có quyền truy cập vào các ứng dụng quan trọng, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của hệ thống. PAM cũng giúp giảm thiểu rủi ro an ninh bằng cách giảm thiểu sự phụ thuộc vào các tài khoản có quyền truy cập đặc biệt và ngăn chặn các cuộc tấn công mạng từ các kẻ tấn công sử dụng tài khoản này.

PAM cung cấp nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. Trong đó, có thể kể đến các lợi ích chính như:

  1. Tăng tính bảo mật và an toàn cho hệ thống: PAM cung cấp giải pháp để giám sát và kiểm soát quyền truy cập đặc quyền, giảm thiểu rủi ro an ninh và ngăn chặn các cuộc tấn công từ các kẻ tấn công sử dụng tài khoản có quyền truy cập đặc biệt.
  2. Tăng tính hiệu quả và khả năng đáp ứng nhanh: PAM giúp cải thiện quá trình quản lý và kiểm soát quyền truy cập đặc quyền, giúp đội ngũ quản trị viên và IT có thể làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  3. Tăng tính linh hoạt và dễ dàng quản lý: PAM cho phép các nhà quản trị quản lý và kiểm soát quyền truy cập đặc quyền từ xa, giúp giảm thiểu các rủi ro an ninh và giúp các nhà quản trị dễ dàng quản lý quyền truy cập của người dùng.

Dưới đây là một số gợi ý để giúp tổ chức lựa chọn được giải pháp PAM phù hợp:

  • Xác định các yêu cầu chính: Trước khi lựa chọn giải pháp PAM, các doanh nghiệp cần làm rõ các yêu cầu chính của mình, bao gồm các tài khoản và hệ thống cần được bảo vệ, cách quản lý quyền truy cập và các tính năng bảo mật mà họ cần.
  • Đánh giá các tính năng của giải pháp PAM: Các doanh nghiệp cần đánh giá các tính năng của giải pháp PAM, bao gồm các tính năng bảo mật, quản lý quyền truy cập, giám sát, kiểm soát và báo cáo. Họ cũng nên kiểm tra tính tương thích và tính khả dụng của giải pháp với hệ thống hiện tại của mình.
  • Tìm hiểu về tính năng tích hợp: Nếu các doanh nghiệp đã có các giải pháp bảo mật và quản lý quyền truy cập đang được sử dụng, họ nên tìm hiểu tính năng tích hợp của giải pháp PAM với các giải pháp này.
  • Xem xét yêu cầu đáp ứng: Các doanh nghiệp nên xem xét yêu cầu đáp ứng của giải pháp PAM, bao gồm sự dễ sử dụng, độ tin cậy và khả năng mở rộng.
  • Kiểm tra đội ngũ hỗ trợ và dịch vụ: Các doanh nghiệp cần kiểm tra đội ngũ hỗ trợ và dịch vụ của nhà cung cấp giải pháp PAM, bao gồm các việc hỗ trợ kỹ thuật, khả năng đào tạo và các dịch vụ tư vấn để đảm bảo sự thành công trong triển khai giải pháp.

Tóm lại, PAM là một giải pháp quản lý và bảo vệ quyền truy cập đặc quyền quan trọng trong môi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp nên xem xét đánh giá các tính năng của giải pháp PAM và chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu của mình để đảm bảo bảo mật và an toàn cho hệ thống của mình.

VietSunshine là nhà phân phối của Delinea, là sự kết hợp của Centrify và Thycotic, hai leader về giải pháp PAM theo đánh giá của Gartner.

Xem thêm về giải pháp tại: https://www.vietsunshine.com.vn/product/delinea/

Tags: , , ,