10 phương pháp hay nhất liên quan tới bảo mật cho file upload

10 phương pháp hay nhất liên quan tới bảo mật cho file upload

April 14, 2023 | vietsunshine

Việc tải các tệp lên là rất cần thiết cho năng suất của người dùng cũng như nhiều ứng dụng và dịch vụ kinh doanh. Chẳng hạn, file upload là một chức năng quan trọng đối với hệ thống quản lý nội dung, cổng thông tin chăm sóc sức khỏe, trang web bảo hiểm và ứng dụng nhắn tin. Khi các tổ chức chuyển sang các không gian làm việc từ xa, việc triển khai các biện pháp để đảm bảo tính bảo mật của tệp tải lên trở nên ngày càng quan trọng, vì việc để tệp tải lên không bị hạn chế sẽ tạo ra một véc tơ tấn công cho các tác nhân độc hại.

Rủi ro khi cho phép tải tệp lên là gì?

Có ba loại rủi ro khi cho phép việc tải tệp lên trên trang web của bạn:

1. Tấn công vào cơ sở hạ tầng của bạn

  • Ghi đè lên một tệp hiện có – Nếu một tệp được tải lên có cùng tên và phần mở rộng với một tệp hiện có trên máy chủ, điều này có thể ghi đè lên tệp hiện có. Nếu tệp bị ghi đè là một tệp quan trọng (ví dụ: thay thế tệp htaccess), thì tệp mới có thể được sử dụng để khởi chạy một cuộc tấn công phía máy chủ. Điều này có thể khiến trang web không hoạt động nữa hoặc có thể ảnh hưởng đến cài đặt bảo mật để cho phép kẻ tấn công tải lên các tệp độc hại bổ sung và khai thác bạn để đòi tiền chuộc.
  • Nội dung độc hại – Nếu tệp đã tải lên chứa phần mềm khai thác hoặc phần mềm độc hại có thể tận dụng lỗ hổng trong quá trình xử lý tệp phía máy chủ, thì tệp đó có thể được sử dụng để giành quyền kiểm soát máy chủ, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp và thiệt hại về uy tín.

2. Tấn công người dùng của bạn

  • Nội dung độc hại – Nếu tệp đã tải lên chứa phần mềm khai thác, phần mềm độc hại, tập lệnh độc hại hoặc macro, thì tệp đó có thể được sử dụng để giành quyền kiểm soát máy của người dùng bị nhiễm.

3. Gián đoạn dịch vụ

  • Nếu một tệp cực lớn được tải lên, điều này có thể dẫn đến việc tiêu thụ nhiều tài nguyên của máy chủ và làm gián đoạn dịch vụ cho người dùng của bạn.

Cách ngăn chặn các cuộc tấn công liên quan tới việc tải tệp lên

Để tránh các loại tấn công liên qua đến tải tệp lên này, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện 10 phương pháp hay nhất sau:

1. Chỉ cho phép các loại tệp cụ thể. Bằng cách giới hạn danh sách các loại tệp được phép, bạn có thể tránh tải tệp thực thi, tập lệnh và nội dung độc hại tiềm ẩn khác lên ứng dụng của mình.

2. Xác minh các loại tệp. Ngoài việc hạn chế các loại tệp, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng không có tệp nào ‘che giấu’ dưới dạng các loại tệp được phép. Chẳng hạn, nếu kẻ tấn công đổi tên .exe thành .docx và giải pháp của bạn hoàn toàn dựa vào phần mở rộng tệp, thì kẻ tấn công sẽ bypass kiểm tra của bạn dưới dạng tài liệu Word mà thực tế không phải vậy. Do đó, điều quan trọng là phải xác minh các loại tệp trước khi cho phép chúng được tải lên.

3. Quét phần mềm độc hại. Để giảm thiểu rủi ro, tất cả các tệp phải được quét phần mềm độc hại. Chúng tôi khuyên bạn nên quét nhiều tệp bằng nhiều công cụ chống phần mềm độc hại (sử dụng kết hợp các phương pháp phát hiện signature, phỏng đoán và học máy) để có được tỷ lệ phát hiện cao nhất và thời gian tiếp xúc với sự bùng phát phần mềm độc hại ngắn nhất.

4. Loại bỏ các mối đe dọa được nhúng có thể xảy ra. Các tệp như Microsoft Office, PDF và tệp hình ảnh có thể chứa các mối đe dọa nhúng trong các tập lệnh và macro ẩn mà các công cụ chống phần mềm độc hại không phải lúc nào cũng phát hiện được. Để loại bỏ rủi ro và đảm bảo rằng các tệp không chứa các mối đe dọa tiềm ẩn, cách tốt nhất là loại bỏ bất kỳ đối tượng nhúng nào có thể bằng cách sử dụng phương pháp được gọi là CDR (content to disarm and reconstruction).

5. Xác thực người dùng. Để tăng tính bảo mật, nên yêu cầu người dùng tự xác thực trước khi tải tệp lên. Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo rằng máy của người dùng không bị xâm phạm.

6. Đặt độ dài tên tối đa và kích thước tệp tối đa. Đảm bảo đặt độ dài tên tối đa (hạn chế các ký tự được phép nếu có thể) và kích thước tệp để ngăn sự cố ngừng dịch vụ có thể xảy ra.

7. Ngẫu nhiên tên tệp đã tải lên. Thay đổi ngẫu nhiên tên tệp đã tải lên để kẻ tấn công không thể truy cập vào tệp có tên tệp mà chúng đã tải lên. Khi sử dụng Deep CDR, bạn có thể định cấu hình tệp đã khử trùng thành mã định danh ngẫu nhiên (ví dụ: data_id phân tích).

8. Lưu trữ các tệp đã tải lên bên ngoài thư mục gốc của web.  Thư mục chứa tệp được tải lên phải nằm ngoài thư mục chung của trang web để kẻ tấn công không thể thực thi tệp qua URL đường dẫn được chỉ định.

9. Kiểm tra lỗ hổng trong tập tin. Đảm bảo rằng bạn kiểm tra các lỗ hổng trong tệp phần mềm và chương trình cơ sở trước khi chúng được tải lên.

10. Sử dụng các thông báo lỗi đơn giản. Khi hiển thị lỗi tải lên tệp, không bao gồm đường dẫn thư mục, cài đặt cấu hình máy chủ hoặc thông tin khác mà kẻ tấn công có thể sử dụng để xâm nhập thêm vào hệ thống của bạn.

Bảo mật cho tệp tải lên với OPSWAT

OPSWAT cung cấp nhiều giải pháp cho File Upload Security với MetaDefender, một nền tảng ngăn chặn mối đe dọa nâng cao giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tải lên tệp độc hại bằng cách sử dụng nhiều công cụ chống phần mềm độc hại, giải giáp và tái tạo nội dung (Deep CDR) cũng như đánh giá lỗ hổng. MetaDefender có thể được triển khai thông qua API hoặc với bất kỳ thiết bị mạng nào hỗ trợ ICAP như tường lửa ứng dụng web, bộ cân bằng tải và bộ điều khiển phân phối ứng dụng.

Nguồn: File Upload Protection – 10 Best Practices for Preventing Cyber Attacks

VietSunshine là nhà phân phối của OPSWAT tại Việt Nam, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm:

Tags: , ,