Bảo mật mạng đám mây (Cloud Network Security) là gì

Bảo mật mạng đám mây (Cloud Network Security) là gì?

April 28, 2023 | vietsunshine

Các mạng đám mây (Cloud network) — đặc biệt là các mạng trải rộng trên cơ sở hạ tầng kết hợp hoặc đa đám mây — vốn đã phức tạp. Trong những ngày đầu của mạng đám mây, sự phức tạp này đã tạo ra một loạt thách thức mà các tổ chức phải vượt qua để triển khai các khối lượng công việc tối quan trọng trên các mạng này. Ngày nay, mạng đám mây đã trưởng thành và được triển khai thành công bởi nhiều cơ quan chính phủ, tổ chức tài chính và doanh nghiệp lớn nhất và đòi hỏi khắt khe nhất trên thế giới.

Blog này sẽ xem xét những thách thức đặc biệt của bảo mật mạng đám mây và sẽ xác định các phương pháp hay nhất nên được sử dụng để đạt được điều này.

Tại sao bảo mật mạng đám mây lại quan trọng?

Như chúng tôi biết từ kinh nghiệm cá nhân của mình và đọc tin tức, các thách thức về mạng bảo mật đám mây tiếp tục gia tăng đối với các tổ chức thuộc mọi loại hình và quy mô. Sự phức tạp ngày càng tăng của các mạng đám mây mở rộng cái thường được gọi là bề mặt tấn công của một tổ chức, khiến tổ chức đó dễ bị tấn công mạng hơn. Sự phức tạp ngày càng tăng này song song với sự phức tạp và kiên nhẫn ngày càng tăng của cả bọn tội phạm mạng có động cơ tài chính và các chủ thể được nhà nước bảo trợ, dẫn đến các cuộc tấn công và vi phạm dữ liệu thường xuyên hơn, quy mô lớn hơn và dai dẳng hơn.

Những cuộc tấn công và vi phạm dữ liệu này có nhiều hậu quả — và có ảnh hưởng sâu rộng. Ở cấp độ hoạt động, những vi phạm này có thể dẫn đến chi phí trực tiếp và gián tiếp phát sinh do gián đoạn kinh doanh. Về mặt tài chính, những chi phí này có thể vượt quá chi phí hoạt động thành tiền phạt phát sinh do vi phạm quy định hoặc tuân thủ quy định, chẳng hạn như dữ liệu tài chính hoặc y tế của người tiêu dùng đã bị đánh cắp do không được bảo vệ đầy đủ. Những vi phạm và tiền phạt như vậy thường dẫn đến thiệt hại về uy tín và mất niềm tin mà doanh nghiệp có thể mất nhiều năm để xây dựng lại.

Đảm bảo rằng tổ chức, người dùng, dữ liệu và tất cả tài sản CNTT của bạn được bảo vệ là một nhiệm vụ khó khăn nhưng quan trọng đặc biệt quan trọng. Bằng cách bảo vệ an ninh mạng của bạn trên đám mây, bạn không chỉ bảo vệ cơ sở hạ tầng và tài sản CNTT mà còn cả tài sản kinh doanh của mình — bao gồm dữ liệu khách hàng và đối tác — khỏi các cuộc tấn công gây rủi ro tài chính, tuân thủ và uy tín nghiêm trọng cho tổ chức của bạn.

Những thách thức của bảo mật mạng đám mây là gì?

Bảo vệ bất kỳ mạng máy tính nào là một nhiệm vụ phức tạp và đầy thách thức, nhưng việc bảo vệ mạng đám mây đặt ra một số thách thức riêng và chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của ba trong số những thách thức này trong phần này.

 • Mô hình chia sẻ trách nhiệm trên đám mây – Hầu hết các tổ chức chuyển khối lượng công việc lên đám mây để hưởng lợi từ tính linh hoạt, khả năng mở rộng và bảo mật đi kèm với việc lưu trữ các khối lượng công việc này trên nền tảng Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) như AWS, Azure, GCP hoặc Oracle Cloud. Ở cấp độ hợp đồng, các nền tảng này được quản lý bằng mô hình chia sẻ trách nhiệm, trong đó nhà cung cấp nền tảng chịu trách nhiệm về bảo mật nền tảng của họ nhưng bảo mật dựa trên workload — bao gồm bảo mật ứng dụng, dữ liệu và người dùng — vẫn thuộc trách nhiệm của khách hàng.
 • Tính chất năng động của mạng đám mây – Về bản chất, đám mây và mạng đám mây được thiết kế linh hoạt và cung cấp sự linh hoạt cũng như khả năng mở rộng theo yêu cầu. Điều này có nghĩa là mạng sẽ ở trạng thái thay đổi gần như liên tục khi người dùng, ứng dụng và khối lượng công việc mới trực tuyến và mở rộng quy mô. Quản lý điều này là một nhiệm vụ phức tạp, đặc biệt là khi các mạng đám mây trải rộng trên nhiều nền tảng đám mây, mỗi nền tảng có các công cụ giám sát và quản lý riêng không tương tác với nhau.
 • Thách thức về nguồn lực và kỹ năng – Liên quan đến điểm trước đó về các bộ công cụ khác nhau, nhiều tổ chức phải đối mặt với quá trình học tập khắc nghiệt để tìm hiểu chức năng, điểm mạnh và điểm yếu của các công cụ này cũng như cách chúng hoạt động với các công cụ hiện có của tổ chức. Điều này có thể đòi hỏi việc thuê nhân sự hoặc đào tạo chéo nhân sự hiện có để phát triển các kỹ năng quản lý mạng đám mây mới.

Năm phương pháp hay nhất về bảo mật mạng đám mây

Như đã thảo luận trước đó, tin tốt là hiện có những phương pháp hay nhất đã được thiết lập tốt, nếu được triển khai một cách nghiêm túc và thích hợp, có thể giúp bảo vệ các tổ chức khỏi các mối đe dọa đối với an ninh mạng đám mây. Mặc dù có quá nhiều thứ để trình bày trong một blog, nhưng chúng tôi sẽ xem xét năm trong số các phương pháp hay nhất hiệu quả nhất.

 • Hiểu mô hình trách nhiệm chung – Bất kỳ tổ chức nào triển khai mạng đám mây đều phải hiểu mô hình chia sẻ trách nhiệm của (các) nhà cung cấp nền tảng đám mây mà họ đang hợp tác. Điều này có nghĩa là xác định chính xác những gì nhà cung cấp nền tảng đám mây chịu trách nhiệm, những gì khách hàng chịu trách nhiệm và những khoảng trống hoặc vùng xám tồn tại giữa hai nhóm trách nhiệm này.
 • Hãy chắc chắn rằng bạn có thể nhìn thấy mọi thứ – “Bạn không thể bảo vệ những gì bạn không thể nhìn thấy” là một câu nói chính xác và không nơi nào đúng hơn khi nói đến mạng đám mây. Khả năng hiển thị toàn bộ dữ liệu ở trạng thái nghỉ, dữ liệu đang chuyển động, ứng dụng, người dùng và khối lượng công việc là nền tảng không thể thay đổi của bất kỳ mô hình bảo mật mạng đám mây thành công nào.
 • Tạo một thế trận an ninh thống nhất – Tạo một trạng thái bảo mật thống nhất, được quản lý bởi các công cụ chung, được thực thi bởi các chính sách chung và hiển thị thông qua một bảng điều khiển duy nhất là một trong những phương pháp hay nhất về bảo mật mạng đám mây quan trọng nhất — nhưng khó nhất —. Điều này khó khăn vì các đơn vị kinh doanh có nhu cầu khác nhau và các nhà cung cấp đám mây làm việc với các tiêu chuẩn và công cụ khác nhau. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn này để đạt được một tư thế bảo mật mạng đám mây thống nhất sẽ mang lại lợi ích lâu dài về mặt bảo mật và hiệu quả.
 • Đơn giản hóa và giảm ngăn xếp công cụ bảo mật của bạn – Như chúng tôi đã xác định, các nhà cung cấp đám mây khác nhau cung cấp các công cụ khác nhau và thật đáng tiếc là rất ít công cụ được thiết kế để tương tác với nhau, dẫn đến các tổ chức thường có nhiều công cụ bảo mật chồng chéo. Điều này không chỉ không hiệu quả mà còn có thể dẫn đến các điểm mù và lỗ hổng trên mạng đám mây của bạn. Phương pháp hay nhất là bảo mật và quản lý mạng đám mây bằng cách sử dụng số lượng công cụ tối thiểu có thể và tìm kiếm các công cụ hoạt động trên nhiều nền tảng đám mây bất cứ khi nào có thể.
 • Kết hợp trí tuệ nhân tạo và con người – Mặc dù có nhiều nhiệm vụ — ví dụ: nhập và tìm các mẫu mối đe dọa trong lượng dữ liệu khổng lồ — mà AI đặc biệt phù hợp để thực hiện, nhưng AI không thay thế trí thông minh và trực giác của con người trong việc bảo mật mạng đám mây. Điều quan trọng là các tổ chức phải sử dụng con người và AI cùng nhau để tự động hóa và tối ưu hóa càng nhiều quy trình bảo mật càng tốt.

Các tính năng chính của giải pháp bảo mật mạng đám mây là gì?

Cho đến nay, chúng ta đã xác định được những lợi ích, thách thức và các biện pháp thực hành tốt nhất của bảo mật mạng đám mây. Khi làm như vậy, chúng ta đã xác định tầm quan trọng của việc sử dụng các công cụ phù hợp để giúp quản lý mạng đám mây và thực thi các chính sách bảo mật và kinh doanh của bạn. Hãy tập trung vào những gì tổ chức nên tìm kiếm khi mua giải pháp bảo mật mạng đám mây. Phần lớn, những điều này phản ánh các phương pháp hay nhất được thảo luận trong phần trước, ví dụ:

 • Tầm nhìn vào tất cả lưu lượng truy cập – Khối lượng, sự đa dạng và tốc độ của dữ liệu chuyển động trên mạng đám mây đang trở thành thách thức hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nền tảng của bảo mật mạng đám mây là có khả năng hiển thị tất cả dữ liệu này bất kể đó là dữ liệu North-South di chuyển vào và ra khỏi mạng, dữ liệu East-West di chuyển giữa hoặc trong các nền tảng hoặc phiên bản và liệu dữ liệu có được mã hóa hay không.
 • Một bảng điều khiển/quản lý duy nhất – Với sự phức tạp của các nền tảng và công cụ mà chúng ta đã thảo luận trong blog này, điều cần thiết là mọi thứ diễn ra trên mạng đám mây đều có thể được xem thông qua một bảng điều khiển duy nhất, thường được gọi là một ô kính. Nếu không có khả năng này, rất khó — nếu không muốn nói là không thể — để có được chế độ xem duy nhất mà một tổ chức cần để bảo mật và khắc phục sự cố mạng đám mây của mình.
 • Tự động hóa – Đối mặt với sự phức tạp này, bạn cần có khả năng sắp xếp và tự động hóa các tác vụ cần thiết để quản lý và bảo mật mạng đám mây của mình nhằm giảm độ phức tạp và loại bỏ rủi ro, chẳng hạn như cấu hình sai cổng có thể khiến mạng đám mây của bạn gặp phải các lỗ hổng và mối đe dọa bảo mật.
 • Giám sát và cảnh báo chủ động – Thiếu khả năng hiển thị cần thiết về những gì đang xảy ra trên mạng đám mây của họ có nghĩa là các tổ chức luôn chỉ phản ứng với các sự kiện bảo mật, không đón đầu và ngăn chặn chúng xảy ra. Kết hợp khả năng hiển thị đầy đủ với cảnh báo dựa trên quy tắc cho phép các tổ chức áp dụng tư thế bảo mật chủ động giúp họ vượt qua các mối đe dọa an ninh mạng.

Gigamon giúp cung cấp bảo mật mạng đám mây như thế nào?

Trong nhiều năm, Gigamon đã bảo vệ và đảm bảo an toàn cho các mạng tại chỗ và đám mây cho nhiều tổ chức phức tạp và đòi hỏi khắt khe nhất trong chính phủ, quốc phòng, tài chính và các lĩnh vực khác ở Mỹ và trên toàn thế giới. Gigamon Deep Observability Pipeline cung cấp khả năng hiển thị mà các tổ chức cần để có thể tận dụng tối đa các mạng đám mây để họ có thể chạy nhanh, duy trì bảo mật và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình.

Nguồn: What is Cloud Network Security?

VietSunshine là nhà phân phối chính thức của Gigamon tại Việt Nam, liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá tốt nhất.

Xem thêm: Đơn giản hóa hoạt động giám sát và forensics với Gigamon

Tags: , ,