Tiêu chuẩn kiểm tra tuân thủ

  • CIS Benchmark: là tiêu chuẩn hướng dẫn cấu hình bảo mật được công nhận bởi nhiều tổ chức, chính phủ, doanh nghiệp trên thế giới.
  • Tiêu chuẩn này hướng dẫn Audit:
    . Cấu hình theo hệ điều hành: Unix/Linux, Windows, MacOS,..
    . Cơ sở dữ liệu: MySQL, MS-SQL,…
    . Các dịch vụ khác: IIS, Apache, Bind, Directory Service…

 

LIÊN HỆ NGAY
X
[contact-form-7 id="1162" title="SURVEY Contact"]