CENTRIFY ZERO TRUST PRIVILEGE SERVICES

Centrify đang xác định lại cách tiếp cận mang tính truyền thống đối với Privileged Access Management – PAM (Quản lý truy cập đặc quyền) với Zero Trust Privilege sẵn sàng trên đám mây để bảo mật doanh nghiệp hiện đại và ngăn chặn nguyên nhân hàng đầu của vi phạm – lạm dụng truy cập đặc quyền.

centrify product screens

ZERO TRUST PRIVILEGE SẴN SÀNG CHO CLOUD VÀ CẢNH QUAN HIỆN ĐẠI

BỀ MẶT TẤN CÔNG ĐÃ THAY ĐỔI

bề mặt tấn công_centrify

Xem thêm

 

 

GIẢI PHÁP CỦA CENTRIFY ĐƯỢC GARTNERTHE FORRESTER WAVE™ ĐÁNH GIÁ CAO

 

 

The Forrester Wave™, Privileged Identity Management, Q4 2018_centrify_3

 


 

CÁC DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI TRONG MỌI LĨNH VỰC

TIN TƯỞNG VÀ SỬ DỤNG GIẢI PHÁP CỦA CENTRIFY

 

VIỄN THÔNG

khách hàng mảng viễn thông của centrify

DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

dược phẩm và công nghệ sinh học

DỊCH VỤ TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

dịch vụ tài chính ngân hàng_centrify

NHÀ BÁN LẺNhà bán lẻ là khách hàng của centrify

CƠ QUAN/TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

tổ chức chính phủ là khách hàng của centrify

 

 

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC SẢN PHẨM CỦA CENTRIFY TẠI VIỆT NAM

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Centrify vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn