NỀN TẢNG CỦA DIGITAL GUARDIAN

Trong hơn một thập kỷ, Digital Guardian đã chứng minh được vai trò của mình

trong việc bảo vệ dữ liệu.

 • The Platform

  Ngăn chặn thất thoát dữ liệu với khả năng hiển thị sâu nhất, phân tích thời gian thực và tự động hóa

  Read more

 • Management Console

  Tạo và quản lý các chính sách, cảnh báo và báo cáo từ một bảng điều khiển.

  Read more

 • Analytics & Reporting Cloud

  Trao quyền cho các nhóm bảo mật của bạn với phân tích big data, workflow làm việc và báo cáo

  Read more

 • Data Discovery

  Khám phá và bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn

  Read more

 • Data Classification

  Bắt đầu với Phân loại dữ liệu toàn diện nhất

  Read more

 • Endpoint DLP

  Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm trên tất cả các endpoint

  Read more

 • Network DLP

  Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm khi di chuyển để hỗ trợ tuân thủ quy định

  Read more

 • Cloud Data Protection

  Di chuyển doanh nghiệp của bạn sang đám mây và duy trì khả năng hiển thị và kiểm soát dữ liệu

  Read more

 • Endpoint Detection and Response

  Bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của bạn khỏi các mối đe dọa từ bên ngoài

  Read more

 • User & Entity Behavior Analytics

  Phân tích và hiểu hành vi nguy hiểm để bảo vệ dữ liệu khỏi mối đe dọa nội bộ

  Read more

Why Digital Guardian 

Data Protection Product Platform

Product Platform for Data Loss Prevention (DLP) and Advanced Threat Protection

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM DIGITAL GUARDIAN TẠI VIỆT NAM

Thông tin chi tiết về  Digital Guardian, vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn