Nền tảng hiển thị tường minh Gigamon được thừa nhận bởi các hãng công nghệ hàng đầu

 

Giải pháp của Gigamon

 

GIGAMON CUNG CẤP KHẢ NĂNG HIỂN THỊ TOÀN DIỆN

MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI

Khả năng hiển thị mạng là điều cần thiết để đảm bảo tất cả lưu lượng truy cập của bạn được cho phép. Khả năng hiển thị mạng tốt hơn giúp cải thiện quá trình ra quyết định về hoạt động của mạng và bảo mật, làm giảm sức ép hơn đối với cơ sở hạ tầng của bạn.

Giải pháp của Gigamon

NỀN TẢNG PHÂN PHỐI AN NINH GIGASECURE 

“TƯỜNG MINH HƠN. BẢO MẬT HƠN”

Nền tảng của Gigamon
—————————————————————————————
GigaSECURE® là một nền tảng phân phối an ninh tích hợp với nhiều giải pháp bảo mật mạng, như phát hiện, ngăn chặn, phân tích an ninh, điều tra an ninh và các công cụ khác. GigaSECURE cho phép các nhóm bảo mật thông tin phản ứng lại các mối đe dọa mới một cách kịp thời. GigaSECURE tích hợp với cả hai công cụ bảo mật chủ động (inline) và thụ động (out-of-band) bằng cách sử dụng sáu khối xây dựng quan trọng trên nền tảng vật lý, ảo hóa và cơ sở hạ tầng điện toán đám mây:
Physical, Virtual and Cloud_GigamonPhysical, Virtual and Cloud
Application Session Filtering_GigamonApplication Session Filtering
SSL/TLS Decryption_GigamonSSL/TLS Decryption
GigaVUE-FM (Fabric Manager)_gigamonGigaVUE-FM (Fabric Manager)

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM GIGAMON TẠI VIỆT NAM

Thông tin chi tiết về Gigamon, vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn