Những thách thức mà doanh nghiệp của bạn phải đối mặt

  • Không thể tìm thấy một phần mềm phù hợp để tự động hóa quy trình thủ công của bạn.
  • Muốn mở rộng quy trình của bạn ngoài hệ thống ERP hoặc COTS tiêu chuẩn.
  • Thiếu SLA/không thể theo dõi quá trình của bạn.
  • Phát triển BESPOKE mất nhiều thời gian.
  • Không có tiêu chuẩn chung cho tất cả sự phát triển ứng dụng của bạn.
  • Bị mắc kẹt với việc mất/thiếu mã nguồn.
  • Chi phí cao hơn để duy trì hoặc thực hiện thay đổi.
  • Khoảng cách giữa những gì bạn cần và những gì được cung cấp.
  • Tài nguyên dành cho nhà phát triển thay đổi thường xuyên và liên tục bị ảnh hưởng.

 

home-connect-1024x493

FloWave Digital Transformation Platform

What is FLOWAVE?

Các quy trình kinh doanh là dòng đời và nguyên tắc cơ bản của mọi tổ chức. FloWave Digital Transformation Platform là một nền tảng all-in-one mạnh mẽ cho phép bạn thiết kế, định cấu hình, ủy quyền và tối ưu hóa quy trình kinh doanh của mình. Làm chủ thời gian thực và đưa ra quyết định sáng suốt.

 

tính năng của flowave

Khách hàng của Par3 Software

 

khách hàng của par3

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC SẢN PHẨM CỦA PAR3 TẠI VIỆT NAM

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Par3 vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn