CÁC GIẢI PHÁP BẢO MẬT ĐƠN GIẢN, TOÀN DIỆN ĐỂ BẢO VỆ CÁC TÀI SẢN QUAN TRỌNG CỦA BẠN

 • Visibillity

  Lập bản đồ tất cả các tài sản vận hành, sự lưu thông ứng dụng của chúng và đánh dấu bất kỳ thay đổi nào

  Read more

 • Protection

  Xác thực tất cả các hoạt động của M2M và người dùng trên mạng SCADA

  Read more

 • Compliance

  Cung cấp sổ sách kiểm toán và báo cáo để tuân thủ các quy định về an ninh

  Read more

BÁO CÁO CỦA BLACK & VEATCH VỀ IDS CỦA RADIFLOW

IDS của Radiflow đã được đánh giá về tuân thủ NERC-CIP v6 cho các trạm biến áp Low Impact, như là một phần của việc triển khai thí điểm tại Oklahoma. ” Việc triển khai giải pháp IDS sẽ giúp khách hàng tăng cường an toàn mạng không gian mạng tổng thể của họ và mang lại khả năng thu thập thông tin mạnh mẽ hơn cho các chức năng vận hành”.

Radiflow_năng lượng điện
Radiflow_dầu khí
Radiflow_Năng lượng tái tạo
Radiflow_Bảo trì từ xa
Radiflow_an ninh mạng tầng sản xuất
Radiflow_hệ thống quản lý tòa nhà
bảo mật mạng lưới ICS_Radiflow

VietSunshine là nhà phân phối chính thức sản phẩm Radiflow tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm Radiflow, vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn