CÁC BỘ GIẢI PHÁP CỦA SYMANTEC

Symantec mang tới những sản phẩm được tích hợp với nhau đem lại sự bảo vệ toàn diện cũng như giảm chi phí đầu tư cho khách hàng.

 • Symantec – Advanced Threat Protection

  Giành quyền kiểm soát với công nghệ điều tra, phát hiện, ngăn chặn mối đe dọa.

  Read more

 • Symantec Information Protection

  Bảo vệ dữ liệu quan trọng của bạn ở mọi nơi

  Read more

 • Symantec Endpoint Security

  Bảo vệ người dùng và tài sản quan trọng của bạn với bảo mật nhiều lớp

  Read more

 • Symantec Email Security

  Bảo vệ email của bạn ở cả đám mây và tại chỗ (on-premises)

  Read more

 • Symantec Network Security

  Bảo mật Web Gateway (SWG) cho thế hệ đám mây

  Read more

 • Symantec Cloud Security

  Bảo vệ người dùng, thông tin và khối lượng công việc trên các đám mây công cộng và riêng tư

  Read more

 • Symantec Cyber Security Services

  Các ‘chiến binh’ của Symatec sẽ giúp bạn bảo vệ doanh nghiệp

  Read more

NỀN TẢNG MÃ HÓA CỦA SYMANTEC

nền tảng mã hóa của Symantec

VietSunshine đã giành giải thưởng Secure One Services Excellence

của Symantec khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Các chủ đề của Symantec

Symantec Advanced Threat Protection: Khám phá, ưu tiên và khắc phục các cuộc tấn công nâng cao trên các điểm cuối, mạng và email trong vài phút, tất cả từ một bảng điều khiển duy nhất.

Cloud SecurityCloud Security là một mối quan tâm lớn khi điện toán phá vỡ ranh giới của máy tính để bàn và trung tâm dữ liệu. Symantec cung cấp giải pháp giữ an toàn cho Cloud Generation.

Election Security: Các cuộc bầu cử đang là mục tiêu bị tấn công trên toàn cầu. Symantec sẽ thực hiện các bước cơ bản để bảo vệ tính toàn vẹn của cuộc bầu cử.

Encryption Everywhere: Symantec Encryption Everywhere cung cấp một cách tiếp cận thống nhất để tích hợp bảo mật, tự động hóa và quản lý.

Internet of Things (IoT) Security: Các giải pháp bảo mật IoT của Symantec giải quyết các điểm yếu của khách hàng bằng các dịch vụ đã được chứng minh, luôn sẵn sàng cho doanh nghiệp trong khi thúc đẩy các hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn, cần phải thay thế thiết bị hoặc phần mềm hiện có.

Office 365 Security Solutions: Tự động phát hiện dữ liệu nhạy cảm trên O365, OneDrive, Email, SharePoint, Yammer, Azure, cũng như hơn 100 ứng dụng đám mây với Symantec.

Zero Trust Security: Zero Trust là một mô hình bảo mật được sử dụng để bảo vệ các tổ chức chống lại các cuộc tấn công mạng và bảo mật dữ liệu nhạy cảm.

Các giải pháp cho ngành của Symantec

Healthcare: Các giải pháp chăm sóc sức khỏe của Symantec cung cấp bảo mật nâng cao, ngăn ngừa mất dữ liệu và tự động tuân thủ HIPAA.

Federal Government: Symantec giúp các cơ quan chính phủ phát triển và thực hiện các chiến lược bảo mật toàn diện và kiên cường để giảm thiểu rủi ro và đáp ứng các nhiệm vụ.

State and Local Government Solutions: Bảo vệ mối đe dọa mạng cho các hệ thống thông tin trong an toàn và quyền riêng tư, dịch vụ y tế và con người, và các lĩnh vực tư pháp hình sự.

 

VIETSUNSHINE LÀ NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC CÁC SẢN PHẨM SYMANTEC TẠI VIỆT NAM

Thông tin chi tiết về SYMANTEC, vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn