VinCSS FIDO2® Ecosystem

 • VinCSS FIDO2® Authenticator

  Thiết bị khóa vật lý có thể được sử dụng làm khóa bảo mật để xác thực mạnh hoặc không cần mật khẩu.

  Read more

 • VinCSS OAuth2/FIDO2® Server

  Thành phần cầu nối giúp cung cấp xác thực không mật khẩu cho các ứng dụng không tuân thủ chuẩn FIDO2 với dịch vụ tích hợp OAuth2 phổ biến.

  Read more

 • VinCSS FIDO2® Control Center

  Giải pháp tích hợp toàn diện để xác thực tập trung cho doanh nghiệp.

  Read more

 • VinCSS FIDO2® Cloud Service

  Giải pháp Authentication-as-a-Service, cung cấp cơ sở hạ tầng lưu trữ sẵn sàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) để tích hợp các ứng dụng của họ, cho phép quản lý xác thực tập trung, hỗ trợ đầy đủ các thông số kỹ thuật FIDO UAF, FIDO U2F, FIDO2.

  Read more

 • VinCSS FIDO2® Transformation Services

  Dịch vụ chuyển đổi xác thực mạnh chuẩn FIDO2

  Read more

 • SDK/Library/Plugin

  Rất cần thiết cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số, cho phép bất kỳ ứng dụng kế thừa nào chuyển đổi sang xác thực mạnh theo chuẩn FIDO2.

  Read more

 • VinCSS FIDO2® Utilities

  OpenVPN passwordless, Microsoft Outlook add-on for Mail Encryption (End-to-End), Gitlab, Jira, và nhiều sản phẩm khác…

  Read more

Hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ VinCSS FIDO2

Giải pháp VinCSS FIDO2 có thể ứng dụng cho:

Microsoft

Google Mail

Facebook

Twitter

Nhận diện khóa xác thực trên Linux

VietSunshine là nhà phân phối chính thức của VinCSS FIDO2 tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết về sản phẩm VinCSS FIDO2 vui lòng liên hệ qua email: info@vietsunshine.com.vn